Wetterskip brengt boezempeil tijdelijk omhoog voor rietgroei

17-04-2023 BALK – Voor de tweede keer dit voorjaar brengen we de gemiddelde waterstand in de Friese boezem tijdelijk iets omhoog. Door de afvoer van water te verminderen, trekt het Wetterskip het peil op van 0,52 meter beneden NAP naar 0,44 meter beneden NAP.

Het is de bedoeling dat de natuur hiervan profiteert. Een tijdelijk hoger peil is goed voor het waterleven en de bescherming van oevers doordat het de rietgroei stimuleert. In de tweede helft van februari hebben we op dezelfde manier het boezempeil gedurende twee weken verhoogd.

De Friese boezem is het aaneengesloten stelsel van meren, kanalen en vaarten in de provincie. Hiervoor geldt een vast streefpeil van 52 centimeter beneden NAP. In 2021 is besloten dat hiervan in de winter en het vroege voorjaar gedurende enkele weken mag worden afgeweken.

Dit kan alleen als er geen grote regenval wordt verwacht en de spuimogelijkheden gunstig zijn. De komende periode wordt de afvoer van water via het Lauwersmeer en de Waddenzee verminderd. Bij Harlingen wordt wel gespuid, om de zoutgehaltes in het binnenwater laag te houden.

Geef een reactie