Wethouder DFM in gesprek met Hugo de Jonge

26-01-2023 BALK – Wethouder Chris van Hes van gemeente De Fryske Marren gaat donderdag 26 januari bij een bijeenkomst van de M50 in De Bilt in gesprek met minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Van Hes heeft onder andere Wonen in zijn portefeuille en gaat bij deze bijeenkomst de minister informeren over de uitdagingen die gemeente De Fryske Marren heeft.

Het onder de aandacht brengen van deze uitdagingen is belangrijk, zo vindt Van Hes. “Ek wy wolle mear wenningen bouwe, mar by ús binne de projekten folle lytsskaliger as by oare gemeenten. Dit freget om in oare oanpak. Yn ús gemeente giet it om 1300 wenningen ferdield oer 70 projekten, mar by de grutte gemeenten yn it lân giet it somtiden om 1300 wenten yn ien projekt”.

Uitdagingen
Daarnaast heeft gemeente De Fryske Marren te maken met andere uitdagingen dan grote centrumgemeentes. “Wy hawwe minder amtlike kapasiteit en de skaal en it karakter fan de doarpen en ús stêd binne oars. En dan haw ik it noch net iens hân oer it folle enerzjynet.”

Wethouder Van Hes vormt samen met wethouder Bert Koonstra van Noard-East Fryslân de afvaardiging uit Fryslân. “It is wichtich dat wy ús ferhaal ek fertelle, want ús útdagingen binne wer oars as dy fan de gemeenten út de Rânestêd. De minister moat witte wat hjir spilet”.

Geef een reactie