Nog geen 100% zekerheid over behoud van derogatie

26-01-2023 BALK – Minister Adema van LNV heeft ook na de aanpassingen die hij in zijn oorspronkelijk plan wil doorvoeren geen 100% zekerheid dat Nederland naar het oordeel van de Europese Commissie voldoende doet voor behoud van de derogatie om nog tot en met 2026 extra mest te mogen uitrijden. Dat heeft hij gezegd in het debat met de Tweede Kamer.

De Europese Commissie verleende in het afgelopen najaar een nieuwe derogatie voor de periode 2023 tot en met 2026. De basis daarvoor vormde het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn dat Nederland had opgesteld. Adema wilde enkele maatregelen uit dit programma pas in 2024 laten ingaan. Daar ging de Europese Commissie niet mee akkoord.

Adema stelde de plannen bij en heeft laten weten dat al per 1 maart het aanhouden van bufferstroken langs waterlopen verplicht gaan worden. Deze stroken mogen niet worden bemest. Een en ander moet nog wettelijk worden geregeld en dat betekent dat pas vanaf 1 maart zekerheid kan komen dat de derogatie voor boeren in stand blijft en volgens het afgesproken pad zal worden afgebouwd.

Er waren verschillende Kamerleden die in het debat benadrukten dat Nederland nu dus nog niet voldoet aan alle voorwaarden van het zevende Actieprogramma en dat de onzekerheid over het behoud van de derogatie nog niet weg is. Adema benadrukte dat Nederland de andere voorwaarden uit het programma wel direct heeft doorgevoerd.

Geef een reactie