Werkzaamheden Straatweg Noord in Lemmer uitgesteld

20-02-2023 LEMMER – Naar aanleiding van zorgen die door inwoners en bedrijven zijn geuit aan het adres van de gemeente is besloten om de geplande werkzaamheden aan de Straatweg uit te stellen. In plaats dat de werkzaamheden vandaag beginnen is de begin datum uitgesteld naar maandag 6 maart.

In éérste instantie zou de weg voor weken achtereen afgesloten zou worden.echter zou een omleiding via Follega en de snelweg (A6) een vertraging opleveren van 10 a 15 minuten. De eerdere plannen zullen nu worden herzien en samen met omwonenden opnieuw worden besproken en doorgenomen. Op zie manier hoopt de gemeente verdere problemen te voorkomen.

De straatis langer onderwerp van discussie vanwege de doorstroming en verkeersveeiligheid voor omwondenden en bedrijven. De rijbaan die nu vol beschadigingen zit zal opnieuw worden aangelegd samen met het fiets- en voetpad. Mensen die vragen hebben of ideeen willen aanbrengen kunnen iedere vrijdag terecht in de keet van de uitvoerder KWS op de parkeerplaats van sportpark De Rien.

Geef een reactie