SDE++ budget van 8 miljard euro in 2023

20-02-2023 BALK – Vanaf 6 juni wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld. Er is een openstellingsbudget van 8 miljard euro beschikbaar voor 2023. Als het volledige budget wordt aangevraagd en gerealiseerd levert dit naar verwachting een CO2-besparing van 4 megaton op in 2030.

Dit jaar worden voor het eerst ‘hekjes’ geïntroduceerd in SDE++-regeling.  Met een hekje rond een deel van het budget wordt een minimaal bedrag voor een specifieke categorie gereserveerd. Daardoor komen technieken die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie, vaker aan bod. Om die reden wordt de maximale subsidie binnen de hekjes ook verhoogd van 300 euro naar € 400 euro per ton CO2.

De hekjes bestaan uit drie categorieën: ‘Lagetemperatuurwarmte’ zoals zon- en aquathermie, ‘Hogetemperatuurwarmte’ zoals ultradiepe geothermie en elektrische boilers en ‘Moleculen’ zoals groen gas en hernieuwbare brandstoffen. Voor alle drie de categorieën is 750 miljoen euro gereserveerd. Binnen de hekjes blijft het concurrerende principe gelden waarbij kosteneffectieve projecten eerder aan bod komen.

De SDE++ staat in 2023 voor de meeste categorieën opnieuw open die in 2022 ook in aanmerking kwamen. Waaronder zon, wind, geo- en aquathermie, elektrische boilers, waterstof en CCS. Dit jaar wordt de lucht-water-warmtepomp, waarmee warmte uit de buitenlucht wordt gebruikt voor het verwarmen van water, voor het eerst toegevoegd voor bedrijven en organisaties.

Het plafond voor hernieuwbare elektriciteit en CCS vervalt, omdat dit niet meer nodig is met de komst van de hekjes. Het plafond voor hernieuwbare elektriciteit verdwijnt uit de SDE-regeling, zodat de productie van zon- en windenergie mee kan groeien met de verwachte vraag naar duurzame elektriciteit.

De SDE-regeling werkt met openstellingsrondes. Hierbij geldt dat technieken met een lagere subsidie per ton vermeden CO2 eerder kunnen indienen en dus eerder aan bod komen. De eerste openstelling is op 6 juni met een fasegrens in de subsidie van 90 euro per ton vermeden CO2. Daarna volgen openstellingen per 12 juni, 19 juni, 26 juni en 3 juli, waarbij de fasegrens in stappen omhoog gaat naar uiteindelijk 40 euro per ton vermeden CO2.

Geef een reactie