Veel positieve ervaringen bij deelnemers 1001ha kruidenrijk grasland

02-08-2022 BALK – Van de ruim 800 deelnemers aan de crowdfundingscampagne ‘1001ha kruidenrijk grasland’ wil 77% verder met kruidenrijk grasland nadat zij daar eenmalig mee hebben geëxperimenteerd. Zij merken dat ze met minder kunstmest dezelfde productie behouden, terwijl de bodem gezonder wordt met meer biodiversiteit. 

Urgenda en LTO Nederland lieten de afgelopen twee jaar melkveehouders via de campagne laagdrempelig experimenteren door korting te bieden op de aanschaf van een kruidenrijk grasmengsel. Naast de korting op de aanschaf van het zaaizaad voor maximaal 3 hectare kruidenrijk grasmengsel krijgen deelnemers daar uitgebreide begeleiding bij.

Inmiddels doen 6 zaadleveranciers mee en kunnen boeren kiezen uit 12 mengsels. Er is voor 2500 hectare verkocht aan 812 verschillende boeren. Elke hectare hoogproductief kruidenrijk grasland levert een besparing op van 500 kilo kunstmest en 1000 kilo verlaging van de CO2-emissie. Bovendien zorgt het voor meer voedsel voor insecten en vogels, minder bestrijdingsmiddelen, gezonde koeien en betere waterberging.

Uit de enquête onder deelnemende boeren blijkt dat 77% van de boeren meer percelen wil inzaaien na het experiment, als er tenminste een nieuwe kortingsactie komt. Slechts 3% wil dit niet. Sommige boeren geven aan hun bedrijfsvoering helemaal om te willen gooien naar natuurinclusief en extensief.  

De crowdfundingscampagne startte dankzij een financieel voorschot van een Nederlandse bank en organisatie Urgenda en vond al snel bijval bij Natuurmonumenten, Patagonia en Triodos Foundation en vele burgers. Inmiddels hebben ook 9 provincies, een enkele gemeente en het ministerie van LNV meegedaan.

Geef een reactie