Invoering van 2 maanden betaald ouderschapsverlof

02-08-2022 BALK – Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers in Nederland recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

9 weken betaald ouderschapsverlof in 1e levensjaar kind
Ouders krijgen vanaf 2 augustusvoor 9 weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV. De uitkering is 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind.

Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. En om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.

Alleen ouders die in loondienst werken hebben recht op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Als 2 ouders in loondienst werken, hebben beide ouders recht op het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Werknemers kunnen met hun werkgever in gesprek gaan over de invulling van het verlof. Werkgevers kunnen bij UWV een aanvraag indienen voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen. Dit kan pas nadat het verlof is opgenomen.

Betaald ouderschapsverlof voor kinderen die geboren zijn vóór 2 augustus 2022
Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind hebben gekregen. Het kind moet op 2 augustus 2022 jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten ouders op dat moment werknemer zijn. En nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen. Ook in deze situatie geldt dat alleen betaald ouderschapsverlof kan worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

Voorbeeld
Een werknemer is op 2 augustus 2022 ouder van een kind van 8 maanden. De werknemer heeft al 19 weken (wettelijk onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen. Het maximum is 26 weken, dus er zijn nog 7 weken over. Deze werknemer heeft nog 4 maanden om 7 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof op te nemen. Dan is het kind 1 jaar.

Betaald ouderschapsverlof bij adoptie- of pleegouderschap
Voor adoptiekinderen of erkende kinderen kunt u ook betaald ouderschapsverlof krijgen: voor elk kind 9 weken. In het geval van adoptie- of pleegouderschap is gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof mogelijk voor kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing. 

Meer informatie voor werkgevers
Lees meer over betaald ouderschapsverlof voor uw werknemer op de website van UWV.

Geef een reactie