‘Veehouderijbedrijven nabij Natura 2000-gebieden verdienen ondersteuning’

16-11-2022 BALK – De Tweede Kamer vraagt het kabinet om iedere veehouder de mogelijkheid te bieden zich onafhankelijk te laten adviseren over de keuzes aangaande stoppen, verplaatsen, omscholing en sociaal-emotionele begeleiding en hiervoor voldoende middelen te reserveren. Ook wordt het kabinet gevraagd te onderzoeken of en op welke manier boeren nabij Natura 2000-gebieden financieel kunnen worden ondersteund in het aanpassen van de bedrijfsvoering. Dat staat in twee moties die gister zijn aangenomen.

Remkes adviseert om veehouders onafhankelijke ondersteuning te bieden bij het nemen van keuzes aangaande stoppen, verplaatsen, omscholing en sociaal-emotionele begeleiding. De partijen stellen vast dat dit advies niet duidelijk wordt benoemd in de reactie van het kabinet op het eindrapport van Remkes.

De motie is specifiek gericht op veehouders met een bedrijf nabij Natura 2000-gebieden. Er wordt op gewezen dat er een Restauratiefonds-hypotheek bestaat, voor bewoners van monumenten die te maken hebben met beperkingen vanwege de monumentale status van hun woning. Bedrijven dichtbij Natura 2000-gebieden hebben ook te maken hebben met beperkingen voor de bedrijfsvoering, maar voor hen is nog geen aparte hypotheek of andere financiële ondersteuning mogelijk.

Diverse politieke partijen stellen dat de transitie van de bedrijfsvoering en daarmee indirect beperking van de mogelijke schade voor de natuur ook een maatschappelijk doel dient, net zoals het behoud van monumenten. Daarbij heeft het kaartje met stikstofreductiepercentages van minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof ervoor gezorgd dat financiering van agrarische bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden is bemoeilijkt. Daarom achten ze extra financiële ondersteuning voor de betreffende bedrijven gewenst.

Geef een reactie