Geen vervolg Rijksrecherche op klacht van Raadslid

16-11-2022 BALK – Naar aanleiding van de berichtgeving over de niet sluitende begroting van de gemeente deed de heer Van Niekerk-Thie zijn verhaal over zijn visie op de gebeurtenissen binnen de gemeenteraad. Inmiddels heeft de Rijksrecherche betreffende laten weten dat zij zijn melding verder niet zal worden opgepakt.

Reden voor het besluit is dat de gemeente een besluit heeft genomen en de Provincie de toezichthouder van de gemeente is. Voor de Rijksrecherche is er dan geen grond om de aangifte verder te onderzoeken.

Mark van Niekerk-Thie
De heer van Niekerk-Thie ervaart hiermee dat zowel de colleges van de gemeente als van de Provincie het er over eens zijn dat begroten met tekorten een goede gang van zaken is. Persoonlijk geeft hij aan dat hij van mening is dat er willens en wetens tekorten worden gecreërd, meer lijkt op onbehoorlijk bestuur dan op behoorlijk besturen.

Maar dat is dus voor een overheid niet strafbaar. In die zin is de heer Van Niekerk-Thie als mens slimmer is geworden. “Als ondernemer zijn er duidelijk regelen waar je in Nederland aan moet houden. De overheid kan blijkbaar een grens aanhouden die van elastiek lijkt te zijn.” Als raadslid en ondernemer vind hij dat op z’n minst een bijzondere gang van zaken. Hij heeft aangegeven zich te beraden op vervolgstappen.

Geef een reactie