Variabele en kortlopende hypotheekrente steeds populairder

24-11-2022 BALK – Nederlandse huishoudens sluiten steeds vaker een hypotheek af met een variabele rente of met een rentevaste periode van maximaal één jaar, blijkt uit cijfers van DNB. Hypotheken met een rentevaste periode langer dan tien jaar, jarenlang populair vanwege de lage rentestanden, raken juist minder in trek.

In september van dit jaar werd door banken voor ruim EUR 1,0 miljard aan nieuwe hypotheken verstrekt (exclusief heronderhandelingen) met een variabele rente of een rentevaste periode van maximaal één jaar, een stijging van 7% ten opzichte van voorgaande maand (zie grafiek 1). Ten opzichte van januari bedroeg de stijging 47%. Binnen de rentevaste perioden zoals DNB deze categoriseert, is dit de sterkste procentuele toename in de totale waarde van nieuw verstrekte hypotheekleningen.%Procentuele ontwikkeling nieuwe hypotheekleningen bij bankent.o.v. de voorgaande maand, naar rentevaste periode, exclusief heronderhandelingen.

Wel is het totaalbedrag aan door banken verstrekte nieuwe hypotheken (alle rentevaste perioden) sinds de start van dit jaar met 16% gedaald, van EUR 6,8 miljard in januari naar EUR 5,7 miljard per maand in september (grafiek 2). Jaar op jaar bedroeg de daling 12% (EUR 6,5 miljard in september 2021).Vooral het totale verstrekte hypotheekbedrag voor leningen met een rentevaste periode van langer dan tien jaar is fors gedaald. De verstrekte hypotheeksom in deze categorie zakte van EUR 4,0 miljard in januari naar EUR 2,4 miljard in september (-41%).

Sinds begin 2022 stijgt de hypotheekrente snel, na een jarenlange daling. Door de zeer lage rente van de voorbije jaren was het voor huizenkopers aantrekkelijk om de hypotheekrente voor een langere periode vast te zetten. Zo verzekerden zij zich van jarenlange lage rentelasten, ook als de rente weer zou stijgen. Nu de rente snel omhooggaat, leggen nieuwe huizenkopers de rente voor een kortere periode vast, in de regel ook tegen een lager rentetarief dan bij een lange rentevaste periode.

DNB lanceert nieuw hypothekendashboard
Halverwege 2022 hadden Nederlandse financiële instellingen samen EUR 783 miljard aan hypotheekleningen verstrekt aan Nederlandse huishoudens. Ook hadden Nederlandse huishoudens nog een klein deel hypotheekschuld bij buitenlandse hypotheekverstrekkers. DNB schreef al eerder over de risico’s en oplossing van deze hoge hypotheekschuld.

Geef een reactie