Provincies presenteren position paper Landbouw en voedsel

24-11-2022 BALK – Gister hebben de provincies een rapport overhandigd aan minister Adema van LNV, waarin zij beschrijven beschrijven wat er volgens hen nodig is om perspectief te bieden aan de landbouw. Provincies zien hun rapport als een belangrijke bouwsteen voor het landbouwakkoord, waar de minister aan werkt.

De landbouw- en voedselsector is in meerdere opzichten belangrijk voor Nederland. De sector is essentieel voor het landschap, de leefbaarheid in het landelijk gebied en de Nederlandse economie en het innovatieklimaat. De huidige manier van werken zorgt echter ook voor schade aan de natuur en het milieu.

In de toekomst moet de sector economisch gezond blijven en bijdragen aan de brede welvaart van het platteland. Tegelijkertijd moet de sector produceren op een manier die zorgt voor een gezonde leefomgeving. Om dit te bereiken moet de overheid samen met de sector stevige keuzes maken. Dat vereist duidelijke kaders, voldoende ondersteuning en een meedenkende overheid.

Volgens de provincies staat centraal dat ondernemers investeringsbeslissingen moeten kunnen nemen. Gebaseerd op het vertrouwen dat ze ook in de toekomst bestaansrecht houden. Hiervoor is duidelijkheid van de overheid nodig. Duidelijke doelen, ruimte en ondersteuning en bovenal zicht op economisch perspectief.

De provincies is op verschillende niveaus nog verduidelijking van de doelen nodig. Doelen enkel op  het terrein van milieu en klimaat zijn onvoldoende. Waarden van de landbouw voor landschap en ecologie, sociale samenhang, voedselproductie en economie verdienen wat provincies betreft een prominentere plek in het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de gebiedsprocessen. Een sociaaleconomische toets hoort hier ook bij.

Het Rijk is aan zet om een nationale visie voor de sector te formuleren. Provincies vragen het kabinet om dit samen met de sector te doen. Ook is er behoefte aan duidelijke begrippen, randvoorwaarden en kritisiche prestatie-indicatoren. Om te kunnen deelnemen aan de gebiedsprocessen hebben ondernemers ruimte nodig. Fysieke ruimte, ruimte in regelgeving en ondersteuning. Grotendeels zit die hulp in het bieden van de juiste voorwaarden.

Geef een reactie