Uitdaagrecht kan impasse rond stikstof mogelijk doorbreken

22-08-2022 BALK – Provincies overwegen het uitdaagrecht in te zetten bij de stikstofcrisis om zo duurzaamheid te combineren met economische ontwikkeling. Via het uitdaagrecht nemen lokale gemeenschappen het heft in handen binnen randvoorwaarden die door lokale of provinciale overheden worden gesteld. 

Het tot nu toe meest bekende voorbeeld van uitdaagrecht is het Friese programma ‘Natuer mei de mienskip’, waarbij door boeren samen met natuurorganisaties circa 500 hectare nieuwe natuur wordt gerealiseerd en waarbij ze de komende jaren het beheer van ongeveer 1.000 hectare natuurgrond zullen overnemen. De organisaties kunnen daarbij de provinciale gelden gebruiken.

Het voordeel van gebruikmaking van het uitdaagrecht is dat voor zowel boeren als natuurbeheerders aanvullende fondsen beschikbaar komen die voor de provincie als natuurbeheerder gesloten blijven. In Friesland gaat het programma ‘Natuer mei de mienskip’ wel door met de lopende projecten, maar worden tijdelijk geen nieuwe gestart vanwege de landelijke onrust rondom het stikstofbeleid.

Mede vanwege de Friese ervaringen, en die in een aantal gemeenten, besloot de ministerraad vorige maand om het uitdaagrecht te verankeren in de Gemeentewet, de Provinciewet en de ­Waterschapswet. Ook is het uitdaagrecht op verzoek van de Tweede Kamer opgenomen in de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Met het uitdaagrecht kunnen bewoners en maatschappelijke organisaties taken van overheden overnemen, als zij denken die slimmer, beter, goedkoper of met meer maatschappelijk draagvlak te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om taken die al zijn ­opgenomen in de begroting.

Geef een reactie