Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) nu geopend

21-03-2023 BALK – De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt u als energie-intensieve mkb’er meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden.

Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling, mogen ook aanvragen. Ook groepen verbonden ondernemingen kunnen in aanmerking komen, mits zij als groep aan de voorwaarden voldoen. Lees meer over verbonden ondernemingen.

TEK is open van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. U vraagt met terugwerkende kracht aan voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

TEK is voor energie-intensieve mkb-ondernemingen. Dit betekent dat uw energiekosten in minimaal 7% van de omzet (in 2022) moeten bedragen om in aanmerking te komen. We noemen dit de energie-intensiteitseis.

Algemene voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor TEK moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw onderneming, vereniging of stichting voldoet aan de Europese mkb-definitie. Wilt u weten of uw bedrijf hieraan voldoet? Gebruik de mkb-toets;
 • Uw onderneming, vereniging of stichting is in Nederland gevestigd en staat met handelsnaam ingeschreven bij het Handelsregister van KVK;
  • Heeft u geen vestiging met handelsnaam ingeschreven? Wij zien u soms ook als ondernemer als u aangifte omzetbelasting doet. Uw omzet mag niet te laag zijn.
  • Doet u ook geen aangifte omzetbelasting? U heeft soms toch een onderneming als u omzet heeft die is vrijgesteld van omzetbelasting.
 • Uw onderneming, vereniging of stichting is uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven bij KVK;
 • Uw onderneming, vereniging of stichting is energie-intensief. Dit betekent dat minimaal 7% van de omzet van 2022 bestaat uit energiekosten (energie-intensiteitseis).
 • U heeft een zakelijk energiecontract (het contract staat op naam van uw onderneming, vereniging of stichting).
 • U heeft geen vast energiecontract waarin lagere leveringstarieven zijn afgesproken dan de drempelprijs van de regeling. Dit geldt voor contracten met een ingangsdatum van voor 1 november 2022 en een einddatum na 31 december 2023.
  Heeft u daarnaast ook aansluitingen waar dit niet voor geldt? Geef dan wel alle aansluitingen op bij uw aanvraag. Ook het verbruik van deze contracten wordt meegenomen in de berekening van uw energie-intensiteit. Over deze aansluitingen krijgt u echter geen subsidie.

Aanvullende subsidievoorwaarden

 • Heeft u tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond? Dit wordt in mindering gebracht op uw TEK-subsidie. Dit geldt ook voor de € 190 die u in november en december heeft gekregen van uw energieleverancier.
 • Levert u elektriciteit terug aan het net? Dan ontvangen wij van uw netbeheerder ook uw standaardjaarinvoeding (SJI). Dit is de hoeveelheid energie die u gemiddeld per jaar teruglevert. Dit gaat van uw verbruik af.

Geef een reactie