Grote melkveebedrijven passen vaker weidegang toe

21-03-2023 BALK – In 2021 paste 65% van de melkveebedrijven met meer dan 200 grootvee-eenheden weidegang toe. In 2016 was dat aandeel 52%. Ook wanneer wordt gekeken naar het percentage dieren met weidegang op de bedrijven met meer dan 200 grootvee-eenheden is er een toename van 42% in 2016 tot 56% in 2021. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de categorie bedrijven tussen de 150 en 200 grootvee-eenheden ging het percentage dieren met weidegang van 61% in 2016 naar 75% in 2021. Gekeken naar het aantal bedrijven dat weidegang toepaste, groeide het aandeel in het totaal van 65% tot 77%. In 2021 kreeg 75% van alle koeien in Nederland weidegang en paste 83% van de melkveebedrijven weidegang toe.

Geef een reactie