Subsidieregeling voor sport, cultuur en welzijn gaat van start

01-11-2022 BALK – Gemeente De Fryske Marren heeft een nieuwe subsidieregeling voor de ondersteuning van organisaties op het gebied van sport, cultuur en welzijn vastgesteld. Met deze subsidie ondersteunt de gemeente vrijwillige sportieve, culturele en welzijnsorganisaties om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen en/of om activiteiten opnieuw op te starten. Naast de compensatie van kosten die gemaakt moesten worden vanwege de coronapandemie valt te denken aan een subsidie voor nieuwe activiteiten, cursussen, of ledenwerfacties. De vrijwilligersorganisaties kunnen een verzoek voor extra ondersteuning indienen. De organisaties die onder de oude coronaregeling een subsidie hebben ontvangen mogen een aanvullende aanvraag doen.

De coronabijdrage en de herstartsubsidie
De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen, namelijk de coronabijdrage en de herstartsubsidie. De coronabijdrage is een bijdrage als compensatie voor de financiële schade die ontstaan is als gevolg van de coronapandemie. De herstartsubsidie is een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het herstel van de sport-, cultuur- en welzijnssector na de coronacrisis. Om het budget zo eerlijk mogelijk te verdelen is er een maximum subsidie per aanvrager. Voor beide regelingen is de maximum bijdrage 10.000 euro. Er kan voor één of voor beide onderdelen een aanvraag worden gedaan. Dit kan meerdere keren totdat het maximumbedrag per onderdeel is bereikt.

Vitale en bruisende samenleving
“Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de samenleving en in het welzijn van onze inwoners. Veel vrijwilligersorganisaties hebben het nog steeds financieel moeilijk na de coronacrisis. Deze subsidieregeling is een steun in de rug voor al die organisaties, die zich inzetten voor een vitale en bruisende samenleving,” aldus wethouder Janita Tabak.

Hoe werkt de subsidieregeling?
De regeling gaat in vanaf 1 november en eindigt op 1 mei 2023 of als het subsidieplafond van 250.000 euro is bereikt. Op de pagina ‘Belastingen en subsidies’ is de regeling te vinden, met een toelichting op de regeling en het subsidieaanvraagformulier. Voor vragen over de regeling kunt u een e-mail sturen naar cultuur@defryskemarren.nl.

Geef een reactie