Flinke krimp hypotheekmarkt in oktober

01-11-2022 BALK – In oktober werden 31.470 hypotheken aangevraagd. Dit is een daling van 31% ten opzichte van het gemiddelde van het aantal aanvragen in oktober de afgelopen vier jaar.  Dit blijkt uit de cijfers van HDN (Hypotheken Data Netwerk).  

Aantal hypotheekaanvragen in oktober per jaar

In september waren het aantal hypotheekaanvragen met 10% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt een korte opleving ingegeven door de renteontwikkelingen. In oktober is er namelijk weer een daling ten opzichte van vorig jaar met 45%.

Oversluitmarkt opgedroogd
Over de gehele linie is het aantal hypotheekaanvragen per klantprofiel in oktober de afgelopen jaren stabiel. Afgelopen maand zie je echter dat alle klantgroepen minder aanvragen deden dan de jaren daarvoor. Vooral het aantal consumenten dat hun hypotheek oversluit is naar een minimum gedaald. De overige profielen laten een kleine daling zien ten opzichte van voorgaande jaren wat het eindtotaal van afgelopen maand op 31.470 heeft gebracht.

Meenemen populair
Het meenemen van lopende hypotheken wordt, logischerwijs, steeds populairder onder doorstromers. HDN ziet dan ook een explosief stijgende lijn bij het meenemen van hypotheken. Waar in oktober 2021 30 hypotheken (0,05%) werden aangevraagd met deze regeling is dit gestegen naar ongeveer 3.800 hypotheekaanvragen in oktober 2022. Circa 12% van de hypotheekaanvragen in oktober hadden de regeling ‘Meenemen’.

Verbouwers blijven terrein ‘winnen’
Als we kijken naar de procentuele verdeling van het aantal hypotheken over de verschillende klantprofielen dan zie je dat vooral de verbouwer (tweede hypotheken en verhogingen) terrein hebben gewonnen. Ten opzichte van vorig jaar zie je ook dat de starters procentueel een groter aandeel hebben in het totaal aantal aanvragen.

Geef een reactie