Ruim 3.800 aanvragen voor SDE++ goedgekeurd

03-07-2022 BALK – Ruim 3.800 aanvragen voor de SDE++, de belangrijkste regeling waarmee de overheid duurzame projecten gericht op verlaging van de CO2-emissie ondersteunt, zijn goedgekeurd voor de openstellingsronde 2021. In totaal krijgen deze projecten maximaal 4,1 miljard euro steun toegekend. Dat is de maximale subsidie over de gehele looptijd. De werkelijke uitgaven zullen naar verwachting lager uitvallen doordat energie- en CO2-prijzen hoger uitvallen of projecten niet doorgaan. 

Ruim 3500 van de goedgekeurde aanvragen zijn zon-op-dak projecten. Daarnaast gaat een groot deel van het budget naar duurzame warmteprojecten zoals geothermie, groen gas en elektrische boilers in de industrie. Alle goedgekeurde projecten kunnen samen 1,67 megaton CO2 per jaar besparen.

Er zijn in totaal ruim 4.200 aanvragen ingediend voor een totaal van 12,1 miljard euro. De aanvragen voor CO2-afvang en -opslag voor in totaal 6,1 miljard zijn allemaal ingetrokken of afgewezen. Deze projecten zijn allemaal gelinkt aan het Aramis-project, een project om CO2-opslag op zee mogelijk te maken, waarbij meer tijd nodig is voor de realisatie. Deze projecten kunnen opnieuw een aanvraag indienen bij de SDE++ 2022.

Vanaf de openstellingsronde in 2023 worden ‘hekjes’ toegevoegd aan de SDE++-regeling. Een hekje zorgt ervoor dat een bepaald budget wordt gereserveerd voor een specifieke groep van technieken. Daardoor komen technieken die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie, vaker aan bod.

Bij de openstellingsronde in 2023 worden daarom hekjes geïntroduceerd voor ‘Lagetemperatuurwarmte’ (zoals zon- en aquathermie), ‘Hogetemperatuurwarmte’ (zoals ultradiepe geothermie en elektrische boilers) en ‘Moleculen’ (zoals groen gas en hernieuwbare brandstoffen). Voor alle drie de techniekgroepen wordt  750 miljoen euro gereserveerd bij een referentiebudget van 5 miljard euro in 2023.

Binnen de categorieën met een hekje wordt de maximale subsidie per vermeden ton CO2 verhoogd van 300 euro naar 400 euro per ton CO2 om iets duurdere technieken met langetermijnpotentie, zoals aquathermie, een betere kans te geven. Daarbij blijft het concurrerende principe gelden waarbij kosteneffectieve projecten eerder aanbod komen.

Het maximale subsidiebedrag voor projecten voor afvangen en opslag van CO2 wordt op basis van nieuw extern onderzoek verhoogd. Omdat daarmee het totale budget voor deze techniek in 2022 zou kunnen toenemen en er minder budget voor andere technieken over zou blijven, wordt het plafond voor 2022 niet met 1,5 megaton verhoogd, maar met 0,6 megaton. Vanwege de introductie van de hekjes kunnen andere technieken vanaf 2023 gegarandeerd aan bod komen. Het plafond voor afvangen en opslag van CO2 vervalt daarom in 2023 tegelijk met de introductie van de hekjes.

Geef een reactie