Ruim 1.600 projecten goedgekeurd voor steun via SDE++ in 2022

30-04-2023 BALK – Ruim 1.600 duurzame projecten zijn goedgekeurd voor steun via de SDE++ regeling voor 2022. Dit is de belangrijkste regeling waarmee de overheid de productie van duurzame energie en verlaging van de CO2-uitstoot stimuleert. Hiervoor is dit keer een maximaal budget van circa 12 miljard euro toegekend. De werkelijke uitgaven zullen naar verwachting lager uitvallen, omdat energie- en CO2-prijzen hoger kunnen uitvallen of projecten niet doorgaan. Alle goedgekeurde projecten kunnen samen 4,6 megaton CO2 per jaar besparen.. 

Het budget van de SDE++ regeling was in 2022 fors hoger dan voorgaande jaren. Dit kwam onder meer omdat de Europese CO2-prijs binnen het ETS hoger uitviel dan eerder verwacht, waardoor er minder subsidie nodig was voor eerder goedgekeurde projecten. Daarnaast heeft het kabinet vorig jaar eenmalig extra budget vrijgemaakt. Door het hogere budget komen meer projecten in aanmerking.

Van het toegekende budget is  6,7 miljard euro gereserveerd voor CO2-afvang en opslag projecten. Het gaat om 8 projecten die gebruik maken van het Aramis-project voor de opslag van CO2 in lege gasvelden op de Noordzee. Omdat de SDE aanvragen voor dit project eerder werden ingetrokken of niet doorgingen, is dit de eerste keer dat er budget wordt toegekend aan deze projecten. Daarnaast is er ruim 3 miljard toegekend aan hernieuwbare en CO2-arme warmte, zoals geothermie-projecten, en 1 miljard euro voor hernieuwbare elektriciteit.

Het kabinet heeft eerder aangekondigd dat er in 2023 voor het eerst ‘hekjes’ worden geïntroduceerd in de SDE-regeling. Met een hekje wordt een minimaal bedrag voor een specifieke categorie gereserveerd, zoals hoge temperatuur warmte. Daardoor komen technieken die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie, vaker aan bod. Voor deze aanpassing is in verband met de staatssteunregels goedkeuring van de Europese Commissie nodig.

Omdat er op dit moment nog geen definitieve goedkeuring is verleend voor de nieuwe regeling, wordt de openstellingsronde van 2023 uitgesteld tot september dit jaar. De regeling zal wel op korte termijn worden gepubliceerd, zodat partijen zich kunnen voorbereiden op een aanvraag.

Geef een reactie