Raad van State oordeelt in maart over afstandsgrens voor stikstofdepositie

27-03-2023 BALK – De Raad van State streeft ernaar in maart uitspraak te doen in een zaak over de manier waarop de stikstofneerslag in de natuur wordt berekend. Sinds januari vorig jaar wordt de stikstofneerslag berekend tot op 25 kilometer afstand van een project. Het is de vraag of dat standhoudt bij de Raad van State. Juristen hebben daar twijfels over.

Robert Kamphuis van De Omgevingsadviseurs en Mink Oude Breuil, advocaat Bestuursrecht en Omgevingsrecht bij Poelmann van den Broek advocaten, houden er rekening mee dat de 25-kilometergrens geen stand zal houden bij de rechter. In procedures van vergunningverlening binnen de Wet natuurbescherming worden beschermde stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden buiten 25 kilometer van een bron of project buiten beschouwing gelaten. Stikstofverbindingen kunnen echter ook verder dan 25 kilometer van de emissiebron nog neerslaan.

Chris Backes is hoogleraar Omgevingsrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij stelt vast dat het stikstofprobleem vooral ingewikkeld is door de papieren werkelijkheid die er wordt gecreëerd. Hij wijst er al langer op dat de juridische regels geen garantie zijn voor natuurherstel. Ook als alle agrarische en economische activiteiten in Nederland stoppen komt er nog altijd stikstof neer van bronnen van buiten de landsgrenzen.

Geef een reactie