Invoering van bufferstroken is juridisch niet succesvol aan te vechten

27-02-2023 BALK – LTO Akkerbouw en vollegrondsgroente heeft een Advocatenkantoor gevraagd om een juridische verkenning op te stellen naar de vraag of bij de invoering van bufferstroken in het kader van het Zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn sprake is van een ‘individuele en buitensporige last’. In dat geval zou een schadevergoeding of compensatie aan de orde zou kunnen zijn. De conclusie van de advocaten is dat juridische stappen weinig kans van slagen zullen hebben.

De juristen stellen dat het nemen van juridische stappen tegen de invoering van bufferstroken geen begaanbare weg is, althans niet een route met een redelijke kans op succes. Ze hebben ook juridisch getoetst of er via een andere route schade kan worden verhaald, namelijk via gebruik van het vertrouwensbeginsel, maar ook deze route blijkt juridisch gezien niet kansrijk.

De gevolgen van milieumaatregelen die ingegeven zijn door een Europese richtlijn zijn meestal voor risico van de ondernemer, stellen de advocaten. Slechts in een bijzonder individueel geval kan anders zijn. Gedacht kan worden aan een uitzonderlijke situatie waarin regels voor een individuele ondernemer extra nadelig uitpakken, maar ook dan is het lastig om dat voldoende te onderbouwen en schade op de Staat te verhalen.

Geef een reactie