Praat mee over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het nieuwe landbouwbeleid!

23-12-2022 BALK – Provincie Fryslân organiseert 12 januari in Joure om 19:30 uur een bijeenkomst waar medewerkers van de Friese agrarische collectieven (bestuurders, bedrijfsbureau-coördinatoren, gebiedscoördinator en boeren) van harte welkom zijn. Kijk voor meer informatie op Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) (externe link)

Welke onderwerpen kunt u verwachten?
In de informatiebijeenkomst gaan we specifiek in op de samenhang tussen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), de randvoorwaarden en de Ecoregeling. Vanaf 2023 veranderen de voorwaarden die gelden voor het uitbetalen van de basispremie. Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) verandert daardoor voor boeren en het biedt ook kansen. De Provincie Fryslân en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) praten boeren hier graag over bij:

  • Datum: Donderdag 12 januari 2023
  • Locatie: Party- en Zalencentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA  Joure
  • Inloop: 19.15 uur, start bijeenkomst 19.30 uur

Geef een reactie