Minima krijgt lening tegen 0% rente voor verduurzamen woning

02-06-2022 BALK – Met de nieuwe plannen van het kabinet moet voor iedereen een duurzame woning binnen handbereik komen. Om dit te realiseren, worden verschillende maatregelen genomen. Waaronder het aanpakken van alle slecht geïsoleerde woningen en gebouwen voor 2030. Het kabinet heeft speciale aandacht voor mensen met een kleine portemonnee. Door nieuwe financieringsmogelijkheden wordt het ook voor hen mogelijk om hun woning betaalbaar te kunnen isoleren.

Door mensen beter op weg te helpen hoe zij hun woning kunnen isoleren en door het wegnemen van financiële drempels moet een duurzame woning voor iedereen te betalen zijn. Op die manier wil het kabinet voorkomen dat mensen onnodig op hoge kosten worden gejaagd.

Energiebesparing en verduurzaming warmtevoorziening
Om de energiebehoefte terug te dringen heeft het kabinet het Nationaal Isolatieprogramma gelanceerd. Het doel is om 2,5 miljoen woningen te isoleren tot en met 2030. Daarnaast is het doel om 1 miljoen hybride warmtepompen in de bestaande bouw te installeren voor 2030. Ook komt er een bijmengverplichting voor groen gas.

Betaalbaar voor iedereen
Het kabinet verbeterd de voorwaarden om mee te kunnen doen via aantrekkelijke energie-bespaarleningen en -hypotheken via het warmtefonds. Deze zijn ook voor mensen die niet of beperkt kunnen lenen, zodat zij toch geld krijgen om de woning te verduurzamen zonder dat zij te veel betalen of met een restschuld kunnen blijven zitten. Mensen met lagere inkomens kunnen lenen tegen een 0%-rentetarief. Daarnaast zijn de subsidies verhoogd en wordt het mogelijk om voor één isolatiemaatregel ook subsidie te krijgen.

Nieuwe normen voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving
Er komt standaard voor het verduurzamen van huurwoningen, vorzieninssgebouwen en voor verwarmingsinstallaties. Hierdoor krijgen gebouweigenaren duidelijkheid over welke stappen wanneer gezet moeten worden en kunnen zij dit meenemen in hun overwegingen bij het investeren in een woning of het afsluiten van een lening of hypotheek. Zo wil het kabinet stapsgewijs af van slecht geïsoleerde woningen, slechte energieprestatie bij utiliteitsgebouwen en de mono cv-ketel.

Om wettelijk er voor te zorgen dat alle slecht geïsoleerde huurwoningen worden verbeterd, zullen per 1 januari 2030 wettelijke eisen worden gesteld aan de verhuur van sociale woningen en private huurwoningen. Ook andere gebouwen met slechte energielabels (E, F en G) worden aangepakt. Vanaf 2026 wordt de hybride warmtepomp de nieuwe standaard. Dat betekent dat bij vervanging van de cv-installaties mensen moeten overstappen op een installatie die minder of geen aardgas gebruikt, mits de woning hiervoor geschikt is.

Vergroten uitvoeringscapaciteit van gemeenten en markt
Het kabinet gaat gemeenten en provincies compenseren voor hun uitvoeringskosten. Er komt een nationaal plan ter ondersteuning van de lokale warmtetransitie en er komt een helder wettelijk regels. Naast de nieuwe Warmtewet wordt er gewerkt aan de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie.

Tot slot wil het kabinet dat er slimmerr en duurzamer gebouwd en verbouwd gaat worden. Daarbij zal de bouw ook meer natuurinclusief, co2-vrij en circulair moeten gaan werken. Het is nog niet bekend wanneer de regelingen van kracht zijn.

Geef een reactie