Fries college ziet liever geen extra stikstofgevoelig Natura 2000-gebied ontstaan

03-06-2022 BALK – Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland vraagt minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof om niet te besluiten tot het toevoegen van extra habitats in het Friese Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen waardoor het gebied als stikstofgevoelig aangemerkt moet worden. 

Voor het gebied de Fûgelhoeke dat deel uitmaakt van Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen zou mogelijk ‘overgangs- en trilvenen’ en ‘hoogveenbossen’ als aanwezige habitats worden toegevoegd in de officiële aanwijzing. Met het ‘Wijzigingsbesluit aanwezige waarden’ kan de minister daartoe besluiten. Daarmee zou het in de toekomst als stikstofgevoelig Natura 2000-gebied moeten worden aangemerkt.

De verandering van de status van hetgebied kan juridische gevolgen hebben voor ondernemers met een veehouderijbedrijf in de buurt van dat gebied en voor de legalisatie van PAS-melders in die omgeving, schrijft het Friese provinciebestuur. Het zal de gebiedsprocessen binnen de provincie onder druk zetten. Het college vraagt zich ook af of de kwaliteit van het habitattype, waarop de kwalificatie rust om de Fûgelhoeke als stikstofgevoelig aan te merken, wel voldoende is aan het gebied daar officieel voor aan te wijzen.

Geef een reactie