MCL & Tjongerschans willen (juridisch) fuseren

15-11-2022 BALK – De ziekenhuizen Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Tjongerschans Heerenveen hebben het voornemen om te fuseren. De beoogde datum voor de juridische fusie is 1 januari 2024. De komende periode werken we de fusieplannen verder uit, leidend tot een voorgenomen fusiebesluit dat wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen van MCL en Tjongerschans. Dat hebben bestuurders Patrick Vink van MCL en Jan Martin Wijnsma van ziekenhuis Tjongerschans op 15 november bekendgemaakt in een gezamenlijke bijeenkomst voor medewerkers en tijdens een persbijeenkomst.

Het is voor beide ziekenhuizen een logische stap om te fuseren. De BV’s MCL en Tjongerschans maken al langer deel uit van één concern: Stichting Zorgpartners Friesland. De ziekenhuizen nemen deze stap om de zorg in de regio te versterken. Samen bedienen MCL en Tjongerschans een grote regio, dat zich uitstrekt van de provincie Fryslân tot de Noordoostpolder, de kop van Overijssel en Zuidwest Drenthe. Met een groter verzorgingsgebied maakt de nieuwe ziekenhuisorganisatie zich sterker om topklinische zorg in de regio te borgen en te behouden.

Slim omgaan met capaciteit
De fusie biedt in toenemende mate de mogelijkheid om slim om te gaan met de capaciteiten van beide ziekenhuizen over de volle breedte van de zorgprofielen. Zo is het voor de planning van operaties efficiënter wanneer je beschikt over 22 operatiekamers in plaats van 14 en 8 in afzonderlijke ziekenhuizen, waarbij je op beide locaties ruimte vrij moet houden voor onverwachte ingrepen. Door OK’s op deze manier te benutten kun je meer patiënten helpen en ook medewerkers beter inzetten daar waar ze nodig zijn. Daarnaast biedt de fusie meer mogelijkheden om invulling te geven aan de juiste zorg op de juiste plaats binnen de eigen organisatie, maar ook samen met de andere partners in de regio (VVT, 1e lijn).

Meer mogelijkheden
De ziekenhuizen verwachten dat het samengaan de medewerkers meer mogelijkheden biedt, om beter te kunnen inspelen op mobiliteit & arbeidsmarkt en efficiënt werken. Zo komt er binnen de nieuwe organisatie één gezamenlijk budget voor innovaties, nieuwe (medische) technologie, ICT, veiligheid, digitalisering en huisvesting. De bedoeling is dat er in de toekomst wordt gewerkt aan standaardisatie en uniformiteit van zorgprocessen en ICT-toepassingen.

Externe partners kunnen in de toekomst met één partij afspraken maken in de regio over kwaliteit en doorverwijzen in de keten.  De beide ziekenhuizen zullen functies die nu op twee locaties worden uitgeoefend concentreren op één van beide locaties, als dat praktisch uitvoerbaar is en goede en efficiënte zorg ten goede komt.

Eén team, één ambitie
De fusie stelt beide ziekenhuizen, in tegenstelling tot andere samenwerkingsvormen, in staat om vanuit één verantwoordelijkheid met één team en één ambitie de zorg voor de hele regio zo goed mogelijk te organiseren. Uiteindelijk willen de ziekenhuizen naar een ziekenhuisorganisatie met twee locaties, waar topklinische zorg en excellente algemene zorg geboden wordt aan de patiënt. Een ziekenhuis waar het goed werken is met een fijn werkklimaat en ruime kansen voor medewerkers om zich te ontwikkelen. 

Geef een reactie