Invoering inkoop Specialistische Jeugdhulp en Wonen uitgesteld

16-11-2022 BALK – Sociaal Domein Fryslân ontwikkelde met aanbieders en de 18 aangesloten gemeenten het nieuwe inkoopbeleid Specialistische Jeugdhulp en Wonen. Alle aanbieders konden deelnemen aan de marktconsultaties over het inkooptraject. Nu we de invoeringsdatum naderen heeft een aantal aanbieders bezwaar aangetekend tegen hun voorlopig gunningsbesluit.

Omdat het tijd kost om deze bezwaren zorgvuldig te beoordelen en ook de implementatie bij gemeenten en aanbieders gedegen moet kunnen verlopen, kan de beoogde invoering op 1 januari 2023 niet doorgaan. Op welke datum de invoering wél zal ingaan, zal bepaald worden op vrijdag 25 november 2022. De gemeenten zijn op dit moment druk bezig om de gevolgen van dit uitstel in kaart te brengen.

Op basis van een notitie die hiervoor wordt opgesteld, wordt een nieuwe invoeringsdatum vastgesteld. Op vrijdag 25 november zal gecommuniceerd worden wat de nieuwe invoeringsdatum is. 

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u terecht bij inkoopjeugd2022@sdfryslan.nl.

Geef een reactie