Maximum temperatuur bij diertransport gaat naar 30 graden Celsius

20-12-2022 BALK – Minister Adema van LNV bekijkt momenteel de mogelijkheden om de adviezen van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA over diertransport toe te passen in een beleidsregel. Bij de uitwerking van de nieuwe beleidsregel is 30 graden Celsius de uiterste grens, conform de in 2021 aangenomen motie in de Tweede Kamer, waarin de minister is gevraagd de maximum temperatuur voor diertransport te verlagen van 35 naar 30 graden Celsius op Nederlands grondgebied. Dat schrijft Adema aan de Tweede Kamer.

De aanbevelingen van de EFSA over de maximumtemperaturen voor transport per diersoort zullen het uitgangspunt zijn voor de nieuwe beleidsregel. Bij het opstellen van regelgeving moet rekening worden gehouden met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Daarom wil Adema met de sectororganisaties en de NVWA in gesprek over de effecten van de temperatuurgrenzen zoals deze in de EFSA-rapporten worden aanbevolen.

De sectororganisaties moeten voor eind januari in kaart brengen wat de mogelijke impact zou zijn van het overnemen van de temperatuurgrenzen, en wat dit zou betekenen in de praktijk. De NVWA voert een toets uit naar uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Adema wil daarnaast ook in gesprek gaan met dierenwelzijnsorganisaties, zoals Eyes on Animals, Wakker Dier en de Dierenbescherming.

Begin 2023 verwacht Adema een internetconsulatie voor de concept beleidsregel te kunnen starten. Hierna kan de NVWA starten met de uitvoerings- en handhavingstoets. Omdat het een technisch voorschrift betreft, is daarna notificatie van het eindconcept van de beleidsregel bij de Europese Commissie nodig. Daar staan een termijn van 3 maanden voor. Afhankelijk van de opmerkingen die in die periode komen, kan er nogmaals een termijn van 3 maanden ingaan. Nadat de notificatieprocedure is afgerond, kan de minister  de beleidsregel vaststellen.

Geef een reactie