Inwoners krijgen meer invloed op gemeentelijk beleid

03-06-2022 BALK – De rol van inwoners en ondernemers van De Fryske Marren op het beleid van de gemeente wordt steeds groter. Een collegevoorstel ‘Wikselwurk’ dat samenwerking en participatie mogelijk maakt, is afgelopen woensdag door de gemeenteraad aangenomen. Niet alleen vanuit de gemeente naar de inwoners toe maar ook andersom. En dat is zeer waardevol. Ook biedt het voorstel ook handvatten om aan de slag te gaan met de nieuwe Omgevingswet die op 2023 in werking treedt

Overheidsparticipatie
Inmiddels zijn er al bij een aantal initiatieven ervaringen met overheidsparticipatie opgedaan. Zoals bijvoorbeeld bij de club van aanjagers Tsjûkemar, it Brûsplak en het MFC Balk. Dit zijn initiatieven die door inwoners zijn bedacht. De gemeente denkt in een vroeg stadium van de plannen mee over de mogelijkheden en de eventuele kosten van de plannen.

Inwonersparticipatie
Bij veel gemeentelijke plannen wordt al met inwoners of verenigingen en ondernemers samengewerkt. Zoals bijvoorbeeld bij de sportnota, het afval- en grondstoffenbeleid, het inclusiebeleid en de gemeentelijke toekomstvisie. In deze ‘Wikselwurk-trajecten’ organiseert de gemeente bewoners- of inspraakavonden, enquêtes, en wordt het inwonerspanel geraadpleegd.

Nieuwe werkwijze
Om deze vernieuwde werkwijze verder vorm te geven wordt in de tweede helft van 2022, de  inspraakverordening uit 2014 vervangen door een nieuwe participatieverordening, die aansluit bij het nieuwe ‘Wikselwurk’ beleid. Door evaluaties en ervaringen wordt het ‘Wikselwurken’ werkende weg in de gemeentelijke organisatie verder ontwikkeld.

Geef een reactie