IMF-subsidie voor 13 projecten in Zuidoost-Fryslân

02-12-2022 BALK – Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 13 initiatieven in de regio Zuidoost-Fryslân. In deze derde openstellingsperiode van 2022 gaat er in deze regio 238.000 euro naar leefbaarheidsprojecten in de mienskip.

Iepen Mienskipsfûns
Ook in 2023 kan er subsidie worden aangevraagd. De eerste aanvraagperiode loopt van 16 januari t/m 2 februari (17.00 uur) 2023. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. De projectadviseurs van Streekwurk zijn beschikbaar voor het begeleiden en adviseren van de initiatiefnemers bij het aanvragen van subsidie voor hun project. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf(externe link).

Gehonoreerde projecten 3e IMF tender 2022
Regio Zuidoost-Friesland

InitiatiefAanvragerBijdrageInvestering
Grote projecten
Uitbreiding en verduurzaming kleedaccommodatie
Nieuwbouw van 4 kleedkamers, het opknappen van 6 reeds bestaande kleedkamers, het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen met als doel de accommodatie van het gas af te krijgen
Sportvereniging Oosterwolde75.000912.589
Middelgrote projecten
Activiteiten Haulerwijk
Het stimuleren van sociale dorpsactiviteiten vanuit nieuwe vormen van vrijwilligerswerk. Project richt zich vooral op jeugd maar ook de verdere dorpsgemeenschap in Haulerwijk
Plaatselijk Belang Vooruitgang Haulerwijk18.861109.833
Het Rozenveld
Herinrichting van het Rozenveld in Heerenveen. Het wordt een veld waar spelen, sporten en ontmoeten samenkomen. Door het plaatsen van speeltoestellen, het geven van een groene uitstraling aan de locatie, de plaatsing van bankjes en een theater voor het laten plaatsvinden van allerlei activiteiten wordt het veld heringericht
Wijkbelang Heerenveen Noord35.000168.570
Sluis Noordpolder de Veenhoop
Met behulp van de renovatie van de sluis in De Veenhoop wordt het verhaal verteld van watermanagement en veenwinning en de invloed daarmee op het Friese landschap
It Fryske Gea35.000159.157
Iepenloftspul Fryske Freddie Mercury
Bij dit Iepenloftspul worden (Friese) cultuur, gemeenschapszin en de Friese taal gebundeld. Het project wordt gerealiseerd door de Tynster gemeenschap, en gespeeld door een groot deel van de Tynster gemeenschap
Stichting Iepenloft De Tynje14.91599.430
Buitengewoon kerst 2022
Door het opvoeren van een openluchtvoorstelling wordt op kerstavond het kerstgevoel overgebracht waarbij de bezoeker die in andere jaren de traditionele kerstavond heeft bezocht net zo geraakt wordt als de niet-kerkelijke bezoeker die op zoek is naar een verhaal over geborgenheid, hoop en vrede
Stichting Beleef Nortepé15.00044.255
Kleine projecten
Muzyk Yn ByldUitvoering van het muziektheater ‘De Fantastische meneer Vos’ naar het boek van Roald DahlMuziekferiening Concordia Aldeboarn8.50027.800
Familieconcert Mundo SonnoraFeestelijk familieconcert Mundo Sonora in De Lawei in Drachten i.s.m. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)Stichting Orchestre Partout8.00035.000
Evenementenvloer sporthal De Bongerd
Aanschaf van een mobiele vloer, die de vloer van de sporthal tijdens evenementen beschermt. Na afloop kan de mobiele vloer worden schoongemaakt en gestald
Stichting sporthal de Bongerd9.00023.328
Speelplein Drachtstercompagnie
Realiseren van een gezond speelplein bij MFC Drachtstercompagnie, dat uitnodigt om te ontmoeten, waar het fijn spelen is, dat de fantasie prikkelt en beweging stimuleert
Stichting Protestants-Christelijk Basis Onderwijs Smallingerland e.o. t.b.v. Vestiging De Frissel10.00025.120
Theatervoorstelling Lang zal hij Leven
Interactieve theatervoorstelling Lang Zal Hij Leven over het thema euthanasie bij dementie
Sociaal Werk De Kear4.00012.012
Festival BALK Noord
BALK Festival Noord op zondag 16 april 2023 in De Lawei in Drachten om een podium te bieden voor optreden, feedback, inspireren en ontmoeten van popkoren en vocal groups
Solid Sound Pop Vocals3.50015.145
Top 2000 concert in Nieuwehorne
Concert van Christelijke Muziekvereniging de Vrije Fries samen met een liveband met als repertoire bekende hits uit de Top2000 
Christelijke Muziekvereniging de Vrije Fries1.5283.821

Geef een reactie