Bekendmakingen week 48 (2022)

02-12-2022 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

30-11-2022 – De Polle en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Lemmer – De Polle

30-11-2022 – Scharren 16 te Scharsterbrug: aanvraag vergunning plaatsen van een OBM voor afvalstoffen (OV 20220748)

30-11-2022 – Tureluur 16 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een opbouw op de garage (OV 20220730)

30-11-2022 – Strjitwei 10 te Tjerkgaast: aanvraag vergunning vervangen een winput (OV 20220682)

30-11-2022 – Opheffing van het adres in Nederland van: S. Pavone

30-11-2022 – Binnendyk 42 te Rottum: aanvraag vergunning wijzigen van dieraantallen en het stalsysteem (OV 20220749)

30-11-2022 – Hoge Dijk 9 A te Rotsterhaule: aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe woning op de plaats van de ligboxstal (OV 20220742)

30-11-2022 – Het Eyland 7 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning bouwen van een schuur met overkapping (OV 20220729/)

30-11-2022 – Koarte Ekers 3 te Joure: verleende vergunning uitbreiden van de kapschuur met mestkelder (OV 20220651/)

30-11-2022 – Slûs 5 te Terherne: aanvraag vergunning verbinden van een losstaande opslag aan het hoofdgebouw en de aanleg van een overkapping (tijdelijke vergunning)

30-11-2022 – De Wieken 12 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning bouwen van een loods (OV 20220342/)

30-11-2022 – Het Eyland 7 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning bouwen van een schuur met overkapping (OV 20220729)

30-11-2022 – Bekendmaking m.e.r.-beoordelings-beslissing Lemmer – De Polle

30-11-2022 – Legebuorren 69 te Langweer: aanvraag vergunning realiseren van een opbouw op bestaande garage (OV 20220279)

30-11-2022 – Lemsterpad 2 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van 30 zonnepanelen (OV 20220740)

30-11-2022 – Grienedyk 7 te Joure: verleende vergunning vervangen van de houten damwand t.h.v. de Passantenhaven Joure in een damwand van beton (OV 20220622/)

30-11-2022 – Legebuorren 57 te Langweer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220149)

30-11-2022 – Kortestreek 13 B te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een airco-unit (OV 20220752)

30-11-2022 – Westein 2 te Balk: aanvraag vergunning verbouwen van de woning; isoleren van de bestaande kap en vervangen van de kozijnen (OV 20220609)

30-11-2022 – Legebuorren 69 te Langweer: verleende vergunning realiseren van een opbouw op bestaande garage (OV 20220279/)

30-11-2022 – Markant 33 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel op het bestaande achterdakvlak (OV 20220739)

30-11-2022 – Industrieweg 16 te Lemmer: aanvraag vergunning wijzigen van het gebruik van het pand (bouwen van jachten) (OV 20220746)

30-11-2022 – Kooilaan 26 te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een woning met bijbehorende gebouwen (OV 20220422)

30-11-2022 – Morseweg 13 te Joure (Kadastrale aanduiding: LWR02/N/419): aanvraag vergunning bouwen van een nieuw bedrijfspand (OV 20220517)

30-11-2022 – Midstraat, de Merk en Douwe Egbertsplein te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220129)

30-11-2022 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit GPP op kenteken – Lemmer

30-11-2022 – Verkeersbesluit in verband met het houden van een winterevenement (inclusies Boxing days) (EV 20220129)

Geef een reactie