Huishoudens blijven sparen

06-01-2023 BALK – In het derde kwartaal van 2022 bedroegen de besparingen van huishoudens 12,2 miljard euro. Dit is 160 miljoen euro minder dan in het derde kwartaal van 2021. Huishoudens (inclusief instellingen zonder winstoogmerk) hebben vooral door hogere prijzen meer uitgegeven. Doordat het beschikbaar inkomen ook toenam, bleven de vrije besparingen op peil. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De besparingen zijn wat er van het beschikbaar inkomen overblijft na aftrek van de consumptie. Het beschikbaar inkomen was 11,2 miljard euro hoger dan in het derde kwartaal van 2021. De consumptieve bestedingen namen met 11,3 miljard euro toe. De besparingen waren nog steeds hoger dan voor de coronacrisis in 2019.

De toename van het beschikbaar inkomen komt met name door de relatief grote stijging van de lonen van werknemers met 5,4 miljard euro. Dit komt enerzijds door hogere lonen en anderzijds door een toename van het aantal werkenden. Verder waren de sociale uitkeringen ruim 1,8 miljard euro hoger dan in het derde kwartaal van 2021.

Vooral meer besteed aan diensten
De toename van de consumptieve bestedingen is in bijna alle categorieën zichtbaar. De grootste toename ten opzichte van een jaar eerder was te zien bij diensten: de horeca, financiële en zakelijke diensten, en recreatie en cultuur. Bij horeca-, recreatie- en cultuurdiensten stegen zowel de prijzen als het volume (de waarde gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen). De toename van de bestedingen aan financiële en zakelijke diensten werd voornamelijk veroorzaakt door prijsstijgingen. De consumptie van duurzame goederen nam toe door de hogere prijzen, terwijl er in volume een daling was. Ook de toename van de bestedingen aan overige goederen kwam door prijsstijgingen. Hieronder valt onder meer de consumptie van energie. Doordat huishoudens in het derde kwartaal relatief weinig gas consumeerden, was het effect van de hogere energieprijzen op de uitgaven beperkt.

Spaartegoed stijgt met 1,2 miljard euro
Huishoudens kunnen de besparingen gebruiken om bijvoorbeeld geld op de spaarrekening te zetten, effecten te kopen of schulden af te lossen om zo hun financieel vermogen te vergroten. In het derde kwartaal van 2022 hebben huishoudens 1,2 miljard euro op de bank gestort en per saldo meer aandelen verkocht dan gekocht. Huishoudens kunnen besparingen ook gebruiken om hun niet-financieel vermogen te vergroten door te investeren in bezit zoals grond en woningen. In het derde kwartaal van 2022 bedroegen de bruto investeringen in vaste activa 15,9 miljard euro.

Geef een reactie