Interesse bij boeren voor uitkoopregelingen is nog te laag

06-01-2023 BALK – De interesse bij veehouders om gebruik te maken van de uitkoopregelingen die de overheid heeft opgezet om de stikstofdepositie in kwetsbare natuurgebieden te verlagen is nog te laag. Tot nu toe hebben zich circa 1.000 veehouders gemeld voor eerste gesprekken over verkoop of verplaatsing van het bedrijf. Dat is nog niet de helft van het aantal dat de regering hoopt uit te kopen.

Het Interprovinciaal Overleg wil het aantal boeren dat zich tot nu toe gemeld heeft niet kwalificeren als een tegen- of meevaller. De verwachting is dat er zich meer boeren zullen melden op het moment dat de uitkoopregeling definitief is. Dit is op zijn vroegst in april 2023.

Hoeveel boeren zich per provincie hebben gemeld is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of de duizend boeren die zich hebben aangemeld allemaal bereid zijn tot verkoop van hun bedrijf. Er zijn ook veehouders waarbij het gesprek gaat over innoveren, extensiveren of verplaatsen. Daarnaast zal niet elke veehouder die het bedrijf wil laten uitkopen, daar ook voor in aanmerking komen.

Voor de eerste uitkoopregeling kwamen in totaal 750 bedrijven in aanmerking. Dit resulteerde in totaal in 20 uitkopen. Bij deze regeling benaderden provincies actief veehouders, maar zij konden zich ook zelf melden. Dit zal ook gelden voor de uitkoopregeling die naar verwachting in april 2023 bekendgemaakt wordt.

Geef een reactie