Bekendmakingen week 1 (2023)

06-01-2023 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

06-01-2023 – Voornemen sluiting recreatiewoning aan de Plattedijk 25-60 in Lemmer op basis van de Opiumwet

06-01-2023 – Gemeente De Fryske Marren – intrekken omgevingsvergunning – Kerkpad 36, Haskerhorne: intrekken plaatsen van een dakkapel (OV 20170336)

05-01-2023 – Kruisstraat 26 te Joure: aanvraag vergunning vervangen van het raamkozijn (OV 20220806)

04-01-2023 – Herenweg 58 te Oosterzee: verleende vergunning plaatsen van zonnepanelen op perceel achter de woning (OV 20220712/)

04-01-2023 – Vissersburen 41 te Lemmer (inclusief huisnummers 37, 39, 41, 43, 47, 49): aanbrengen van hekwerk-poorten ter afsluiting van het voor gemeenschappelijk gebruik bestemde deel van het appartementsgebouw Lenna Staete, ter voorkoming van betreding door derden. (OV 20220695)

04-01-2023 – Haskeplein in Balk: verleende standplaatsvergunning (SV 20220029)

04-01-2023 – Skouleane 2 te Oudemirdum: aanvraag vergunning bouwen van een woning met bijgebouw (OV 20220810)

04-01-2023 – Jelle-paad te Terherne (Kadastrale aanduiding: THN00/A/3217): aanvraag vergunning realiseren van een botenstalling met zonnedak (OV 20220814)

04-01-2023 – Slûs 5 te Terherne: verleende vergunning verbinden van een vrijstaande opslag aan het hoofdgebouw en de bouw van een overkapping (tijdelijke vergunning) OV 20220731

04-01-2023 – Troelstraweg 17 te Teroele: aanvraag vergunning realiseren van een (mantelzorg)woning (OV 20220813)

04-01-2023 – Wâldwei 22 te Elahuizen: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220168)

04-01-2023 – Troelstraweg 7 te Teroele: aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe recreatiewoning (OV 20220799)

04-01-2023 – Sneekermeer 10 te Joure: verleende vergunning wijzigen van de gevels (OV 20220664/)

04-01-2023 – Straatweg 32 0001 – 32 0020 te Follega: verleende vergunning bouwen van 16 recreatieve woonarken en 4 recreatie woningen (OV 20220702/)

04-01-2023 – Wilhelminastraat 74 te Balk: verleende vergunning herbouwen op een andere locatie van een vrijstaand bijgebouw t.b.v legalisatieverzoek (OV 20220508/)

04-01-2023 – Ritlânswei 1 te Kolderwolde: aanvraag vergunning legalisatie van de gerealiseerde sleufsilo (OV 20220791)

04-01-2023 – Otterweg 20 te Bantega: verleende vergunning Verbouwen woonboerderij (OV 20220014/)

04-01-2023 – Delbuursterweg 17 te Sondel: verleende vergunning plaatsen van een kleine (erf)windturbine (OV 20220617/)

04-01-2023 – Heerenwal 59 te Sloten: verleende vergunning plaatsen van zonnepanelen op het achterste deel van de woning (OV 20220756/)

04-01-2023 – Jousterweg 53 te Oudehaske: aanvraag vergunning verbouwen van de boerderij (OV 20220620)

04-01-2023 – Spannenburgerdyk 10 te Tjerkgaast: aanvraag vergunning plaatsen van zonnepanelen (OV 20220793)

04-01-2023 – it Súd 26 te Broek: verleende vergunning realiseren van een vrijstaande woning (wijzigen van eerder verleende vergunning OV 20210564) (OV 20220794/)

04-01-2023 – Ige Galamawei 29 te Oudega: verleende vergunning plaatsen van een kleine agrarische windturbine (OV 20220462/)

04-01-2023 – Doniapark 12 te Langweer: verleende vergunning uitbreiden en verduurzamen van de woning en het bouwen van een berging (OV 20220766/)

04-01-2023 – Troelstraweg 3 A te Teroele: aanvraag vergunning vervangen van de bestaande woonboot/woonark (OV 20220804)

04-01-2023 – Streek 71 te Sintjohannesga: aanvraag vergunning bouwen/realiseren van een techniekruimte op het dak van de bestaande onderhoudsruimte en een silo bak t.b.v. plaatsing van 2 silo’s ( OV 20220811)

04-01-2023 – Lyklamawei 5 te Nijemirdum: verleende vergunning realiseren van een kinderdagverblijf (extra functie in dorpshuis) OV 20220536

04-01-2023 – Morseweg 13 te Joure (Kadastrale aanduiding: LWR02/N/419): verleende vergunning bouwen van een nieuw bedrijfspand (OV 20220517/)

04-01-2023 – Hoge Dijk 44 te Sintjohannesga: aanvraag vergunning vervangen van de garagedeur d.m.v. een kozijn met 2 ramen en onderpanelen (OV 20230002)

04-01-2023 – it Súd 26 te Broek: aanvraag vergunning realiseren van een vrijstaande woning (wijzigen van eerder verleende vergunning OV 20210564) OV 20220794

04-01-2023 – De Hege Bouwen 2 A te Nijemirdum: aanvraag vergunning bouwen van een opslagloods t.b.v. opslagruimte (OV 20220802)

04-01-2023 – Pontdyk 1 te Langweer: aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe kazerne (OV 20230001)

Geef een reactie