Herstel Prinses Margriettunnel gaat langer duren

03-04-2023 JOURE – Op 13 december 2022 is het wegdek in de Prinses Margriettunnel in de A7 omhoog gekomen en is de weg voor een periode van 8 weken afgesloten geweest voor alle verkeer. Op 6 februari 2023 is de tunnel weer gedeeltelijk opengesteld.

Ministerharbers heeft een brief gestuurd aan de tweede kamer waarin wordt aangegeven dat Rijkswaterstaat, naast het zo snel mogelijk weer opstellen van de tunnel, ook werkt aan het opzetten van een herstelplan voor de tunnel en aan het uitzoeken van de oorzaak van het falen. Dit om aan te kunnen geven of er een kans is op falen bij andere tunnels in Nederland die op dezelfde wijze zijn aangelegd.

Er wordt onderzoek gedaan naar het grondwater en de opbouw van de ondergrond. Ook de staat van het beton en de trekpalen in de tunnel worden nader onderzocht. Het uitvoeren van de onderzoeken in de tunnel, blijkt lastiger dan gedacht en kost meer tijd. De druk van het grondwater maakt onderzoek naar de palen lastig en daar komt bij dat niet alle palen nu bereikbaar zijn als gevolg van de ballast in de tunnel en het verkeer dat door de tunnel gaat. De verwachting in maart het herstelplan afgerond kon worden blijkt niet haalbaar.

Een van de mogelijkheden die nu wordt onderzocht is het vervangen van trekpalen onder de tunnel en het sterker verankeren van de tunnelwanden. Om tot de beste oplossing te komen wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd én worden praktijkproeven gedaan met trekpalen. Naar verwachting is het herstelplan voor de zomer 2023 gereed.

Rijkswaterstaat monitort, in samenwerking met de provincie en betrokken gemeenten, de verkeerssituatie sinds de afsluiting van de tunnel op 13 december 2022. Uit die monitoring blijkt dat de intensiteiten op de omleidingsroutes en de wegen parallel aan de A7 na de gedeeltelijke openstelling van de Prinses Margriettunnel op 6 februari 2023 weer terug zijn op het niveau van voor de calamiteit. Dit betekent dminder verkeersoverlast in de nabijgelegen dorpen.

Weggebruikers zullen de komende tijd weinig hinder ervaren door de onderzoeken in de tunnel en proeven met de trekpalen. Het verkeer kan de tunnel blijven gebruiken. Wel zijn de werkzaamheden, door onder andere inzet van groot materieel, zichtbaar voor weggebruikers.

Zodra de wijze van herstelmaatregelen bekend zijn zal ook duidelijk worden welke hinder voor weggebruikers kan optreden. Mogelijk moeten rijstroken anders worden ingericht of moet de tunnel tijdelijk worden afgesloten (zoveel mogelijk ‘s nachts of tijdens weekenden). Weggebruikers en andere belanghebbenden worden hierover tijdig geïnformeerd.

Geef een reactie