Voortgang stikstofbeleid kabinet wordt deels door nieuwe provinciebesturen bepaald

03-04-2023 BALK – Het kabinet heeft vrijdag 31 maart na urenlang overleg een compromis gesloten over het stikstofbeleid. Vooral CDA en D66 staan daarin lijnrecht tegenover elkaar. Er is afgesproken dat het kabinet voor belangrijke vervolgstappen in het stikstofbeleid de coalitievorming voor provinciebesturen afwacht. In alle provincie is BBB de grootste partij geworden na de verkiezingen van 15 maart. De partij heeft daarom het voortouw bij de vorming van nieuwe colleges en het opstellen van de coalitieakkoorden.

Het CDA wil de onderhandelingen in de provincies afwachten voordat de partij in het kabinet en de Tweede Kamer verdere stappen onderneemt. Premier Rutte stelt echter dat het kabinet gewoon doorgaat met het stikstofbeleid, maar er zal ten aanzien van een aantal punten wel worden gewacht op wat er in de provincies gebeurt.

Het kabinet wil het vrijwillig uitkopen van boeren en piekbelasters versnellen. Het jaartal 2030 uit het regeerakkoord blijft ook voorlopig het uitgangspunt voor het realiseren van de doelen, maar daar wordt mogelijk opnieuw over onderhandeld, wanneer de nieuwe provinciebesturen zijn gevormd. Dinsdag 4 april is er een debat in de Tweede Kamer over de verkiezingsuitslag en hoe het kabinet er mee wil om gaan.

De deadline van 2030 is overigens nog niet in de wet is opgenomen. De huidige wet gaat nog uit van een halvering van de uitstoot in 2035. Het kabinet moet het formele wetsvoorstel nog naar de Tweede Kamer sturen. De leden van het kabinet gingen na afloop van het overleg niet in op de vraag of dit voorstel wel op korte termijn wordt ingediend. 

Geef een reactie