Gemeenteraad akkoord met niet sluitende begroting, 1e klacht binnen bij Rijksrecherche

08-11-2022 BALK – Gisteravond kwam de gemeenteraad bijeen om te debatteren over de meerjaren begroting 2023-2026. Daarin werd een voorstel gedaan vanuit het College van B&W om als signaal naar de 2e kamer en akkoord te gaan met een niet sluitende begroting. In het jaar 2026 zou er namelijk een tekort zijn van 5,5 miljoen euro.

De gemeente hoopt of gokt er op dat het rijk de toezegging doet om meer geld beschikbaar te stellen. Maar daarmee is de begroting niet op orde. Ook de Provincie zal de begroting onder ogen krijgen en moeten beoordelen. Daarna zal de begroting worden aangeboden aan het rijk me als risico dat de gemeente onder toezicht kan worden gesteld door de overheid.

Tot nu toe zijn er 12 gemeenten in Nederland die onder curatele van de staat staan. Dat wil niets anders zeggen dat als de gemeente geld uit wil geven het eerst toestemming moet krijgen van de overheid. Dit laatste is een positie waarin geen enkele gemeente zich wil bevinden.

De vraag is echter of dit besluit van de gemeenteraad en het College van B&W wel stand zou mogen houden. Er is immers een 6,4 miljoen euro gereserveerd voor een ‘Brûsplak’. Kort gezegd, bij wijze van voorbeeld, zou het betekenen dat als het brûsplak niet door zou gaan dat de gemeente dan wel een sluitende begroting zou kunnen presenteren.

Marc van Niekerk-Thie
Marc van Niekerk-Thie heeft een geheel eigen kijk op wat er gisteravond is besloten. Hij geeft aan dat door de meerderheid van de raad op voorstel van het college en onder toeziend oog van de burgermeester een ambtsmisdrijf is begaan.

“Wij zijn de laatste blokkade voor misstanden, als dan een college voorstelt om verplichten aan te gaan voor langere tijd terwijl het rijk (onze grootste geldschieter) al heeft aangegeven dat we vanaf 2026 veel minder geld gaan krijgen. Dan weet je dat je aan de verkeerde kant van de lijn staat.” zegt Marc.

“Het ergste is dat men dat ook weet want het wordt ruiterlijk toegegeven. Want zo zegt het college en burgemeester we willen een signaal afgeven. Wel, in mijn wereld geef je een “signaal” door bij voorbeeld richting aan te geven voordat je de bocht om gaat. En absoluut niet door een trein op de rails te zetten waar van je in 2022 al weet dat je in 2026 tegen een blok beton gaat rijden.”

Volgens Marc is het heel simpel, er is nu door een meerderheid vastgesteld dat wij de verplichting aan gaan waarvoor we in 2026 geen geld meer hebben.

Marc heeft daarover inmiddels ook een klacht in gediend bij de Rijksrecherche, want zoals hij al aangaf is hij van mening dat er 31 raadsleden en 7 college leden een eed hebben afgelegd om de wetten na te leven. Die zijn duidelijk, reeel begroten, en dus niet signalen afgeven waarmee je structureel in de financiële problemen komt. “Dat is wanbeleid!”

Wat hem als mens daar verder verschrikkelijk aan stoort is dat er 1 persoon is die een dubbel rol heeft in de vorm van de burgemeester. Die is voorzitter van college en voorzitter van de raad. En met name in de laatste rol, zou je toch mogen verwachten dat er enige vorm is van waarschuwing om de raad niet uit te lokken om de wet te overtreden.

Marc: “Maar zoals we gister hebben kunnen zien. Niets van dat, sterker nog door de tijdsdruk op te voeren kreeg ik het gevoel dat het er door gedrukt moest worden. En zelfs een opmerking daarover wordt gebachetaliseerd.”

Dus wat betekend het vanuit mij perspectief? Dat we ons als gemeenteraad diep mogen schamen. Want er is geen huishouden of ondernemer in Nederland die ik kan uitleggen dat we de huid al hebben verkocht en de beer nog niet eens inzicht hebben.

Geef een reactie