Gedeputeerde Fokkinga trapt symposium ColorCircle af

02-04-2023 BALK – Afgelopen week sprak gedeputeerde Klaas Fokkinga als gastheer de eerste woorden ter inleiding van het eindsymposium van het Europese Interreg Programma ColorCircle (externe link) in Brussel. Het thema van vandaag was de samenwerking tussen de wetenschappelijke wereld en de Europese regio’s op het gebied van circulaire economie en landbouw. De resultaten van de concrete actieplannen uit de vijf samenwerkende Europese regio’s werden vandaag aan de betrokken partners en leden van de Europese commissie gepresenteerd.

In Fryslân werkten Van Hall Larenstein, Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Waadrâne en de Agenda Netwerk Noardeast Fryslân concreet aan veldproeven, demo’s en nieuwe verdienmodellen voor de landbouw. In juni ondertekenden (externe link) ze hiervoor vanuit het project Fjildlab een actieplan. Deze werkwijze als Living Lab, waarin de samenwerking tussen de wetenschap, het onderwijs, de ondernemers en overheid is georganiseerd, heeft andere landen geïnspireerd om dit over te nemen.

Fryslân is trots op deze samenwerking en trots op haar agrarische ondernemers. Veel Friese boeren lopen voorop als het gaat om duurzame, natuurinclusieve landbouw. Friese zuivel heeft wereldwijd een uitstekende reputatie. En de Friese pootgoedaardappelen zijn een vitale en onmisbare schakel voor de wereldvoedselvoorziening. Daarnaast is er sterke organisatiekracht vanuit de ‘mienskip’ voor natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “‘We worden als provincie Fryslân de meest circulaire regio van Europa. Dat is de ambitie van ons Friese provinciale bestuur. Bij die ambitie hoort wat ons betreft ook de term ‘brede welvaart’. Welvaart, die niet alleen gemeten wordt aan de hand van economie en materieel, maar ook kijkt naar onder andere positieve gezondheid, onderwijs en leefomgeving. We willen een gezonde, circulaire economie die in harmonie is met haar omgeving.

Geef een reactie