Ingrepen op de arbeidsmarkt moeten brede welvaart versterken

01-04-2023 BALK – De drie noordelijke provincies lopen achter op het gebied van gezondheid, materiële welvaart, arbeidsmarkt en wonen. Op andere aspecten van brede welvaart, zoals tevredenheid met het leven en vrijwilligerswerk, scoren ze beter. Dit blijkt uit onderzoek dat Planbureau Fryslân en CMO STAMM samen hebben uitgevoerd.

De staat van brede welvaart is in kaart gebracht op verzoek van de SER Noord-Nederland. Dit is het overlegorgaan waarin werkgevers, werknemers en wetenschappers reflecteren op de noordelijke economisch beleid. Het onderzoeksrapport vormt de basis voor het advies ‘Brede welvaart en sociaal-economisch beleid’ dat de SER Noord-Nederland in april publiceert. Er is daarom speciale aandacht besteed aan werk en werkenden in het noorden. 

Brede welvaart uitgangspunt van advies SER Noord-Nederland
Werk en inkomen hebben een belangrijke invloed op brede welvaart van inwoners van Noord-Nederland. En andersom is de stand van brede welvaart in het noorden belangrijk voor de regionale economie. Het vestigingsklimaat wordt er bijvoorbeeld mede door bepaald. De noordelijke planbureau juichen het daarom van harte toe dat brede welvaart het uitgangspunt is van de advisering van de SER Noord-Nederland.  

Die benadering geeft een brede blik op sociaal-economische thema’s. Beleid voor de arbeidsmarkt kan daarmee ook afgewogen worden aan de mogelijke effecten op andere thema’s. Hoe kan bijvoorbeeld onbenut arbeidspotentieel ingezet worden zonder extra werkstress en meer vraagdruk in de kinderopvang te creëren. Bovendien wordt bij brede welvaart naar de toekomst gekeken: Waar wil de regio naar toe in de komende jaren en welke economische activiteiten passen daarbij?  

Transities als opgaven voor Noord Nederland
Drie opgaven in de noordelijke economie springen in het oog: vergrijzing en bijbehorende krimp van de beroepsbevolking, de transitie naar circulair materialengebruik, en de transitie naar een economie die gebaseerd is op hernieuwbare energiebronnen. Regionaal sociaal-economisch beleid kan het werkenden in het noorden toerusten voor deze transities, met brede welvaart als afwegingskader.  

Geef een reactie