Fryslân toont pracht van historische interieurs

23-02-2023 BALK – De Stichting Interieurs in Fryslân krijgt een eenmalige subsidie van 40.000 euro. Met het geld kan de stichting een provincie-dekkende inventarisatie van historische en waardevolle interieurs van particuliere woonhuizen en boerderijen in Fryslân afronden. Zij plaatsen deze vondsten in een online database waar iedereen deze kan bekijken. Een belangrijke bijdrage om het ‘Ferhaal fan Fryslân’ te behouden en uit te breiden, ook waar dat soms van de buitenkant minder zichtbaar is.

In Fryslân kennen veel huizen en boerderijen een rijke geschiedenis. Net als bij beschermde monumenten gaat de kennis niet verder dan de buitenkant van deze panden. Over hun binnenkant – het interieur – weten we vrijwel niets. Stichting Interieurs in Fryslân wil dit veranderen!

De eerste fase van het project, waarvoor de provincie Fryslân een startsubsidie heeft verstrekt, is afgerond. Hierbij gaat het om een inventarisatie van ongeveer 6.000 objecten. In de tweede fase worden nog eens 4.000 panden geïnventariseerd. Hierbij gaat het om woonhuizen en boerderijen in de gemeenten in het zuidoosten en noordoosten van de provincie en op de eilanden. Deze unieke inventarisatie vindt tot op dit moment alleen in de provincie Fryslân plaats en het wordt als een landelijk voorbeeld gesteld.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga spreekt van een belangrijke stap vooruit: “De skiednis fan histoaryske monuminten beheint him net ta de moaie bûtenkant. Krekt ûnder de ynterieurs binne histoaryske peareltsjes. Mei dit projekt wurde dy einlings foar elkenien sichtber.” Het project moet uiteindelijk leiden tot meer draagvlak voor het behoud van dit type erfgoed.

Geef een reactie