Breed onderzoek naar invulling Driehoek Joure Zuid

23-02-2023 JOURE – De A7 bij Joure is verlegd en de geluidswal is grotendeels opgeruimd. Daardoor is een groot gebied aan de rand van Joure komen te liggen. Dit biedt zowel kansen voor een nieuw gezicht van Joure als voor een nieuwe invulling van het gebied. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de raad voor om de mogelijkheden voor dit gebied breed te onderzoeken. Op die manier worden de wensen, kansen en zorgen van belanghebbenden en betrokkenen goed in beeld gebracht.

“Hjir leit in prachtige mooglikheid om te sjen yn hoefier it gebiet in bydrage leverje kin oan de langetermyndoelstellings en de opjeften wêr ús gemeente foar stiet. Sa lizze der kânsen op it mêd fan de wenningkrisis, herstel bioferskaat, duorsumens, klimaatadaptaasje en leefberens foar De Jouwer en omjouwing. Ynwenners, ûndernimmers en ferieningen wurde útnûge om mei te tinken yn dizze kânsen en opjeften”, aldus wethâlder Chris van Hes. 

Gebied Driehoek Joure Zuid
De grond tussen de Parallelwei en de A6 wordt ook wel de Driehoek Joure Zuid genoemd. Dit gebied is in particuliere handen en wordt nu gebruikt als agrarische grond. Voor deze grond is in april 2022 het voorkeursrecht gevestigd. Het vestigen van het voorkeursrecht geeft aan de gemeente het eerste recht van koop.

Voorstel voor onderzoek
Tijdens het brede onderzoek worden de wensen, kansen en zorgen in beeld gebracht van verschillende doelgroepen. Denk aan inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere belangstellenden.

Op basis van alles wat opgehaald wordt worden er scenario’s gemaakt en uiteindelijk aan de raad voorgelegd. Als eenmaal bekend is welke ontwikkelrichting het meest wenselijk is wordt die in samenspraak met belanghebbenden uitgewerkt.Breed onderzoek naar invulling Driehoek Joure Zuid

Geef een reactie