Ongeveer 12% van veehouderijbedrijven heeft dierenwelzijnskeurmerk

24-02-2023 BALK – In 2021 voldeed 5% van de Nederlandse veehouderijbedrijven aan de voorwaarden van het Beter Leven keurmerk, 4% werkte biologisch en bijna 3% produceerde volgens de eisen van On the Way to PlanetProof. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Wageningen University & Research, die het aandeel gecertificeerde bedrijven becijferde in opdracht van Wakker Dier. 

Het aantal biologische veehouderijen nam tussen 2000 en 2021 toe van 821 naar 1.148. Tussen 2016 en 2021 was sprake van een stijging met 29%. Het aantal biologisch gehouden dieren is in deze periode is verviervoudigd. Het aandeel dat de biologische veehouderij in Nederland inneemt is echter laag. In 2021 leefden 4 miljoen Nederlandse dieren op een biologisch veehouderijbedrijf. Dat is 4% van het totaal aantal gehouden dieren.

De productie onder het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming is flink gegroeid. In 2021 leefden gemiddeld 16 miljoen dieren in stallen met het keurmerk – ongeveer negenmaal zoveel als in 2012. Er staan 1.496 Beter Leven-stallen in Nederland en 302 in omringende landen. Het keurmerk heeft drie niveaus. Van de stallen heeft 81% één ster.

Voor melkveebedrijven en legpluimveestallen is er ook On the way to PlanetProof. In 2018 hadden 5 legpluimveebedrijven dit keurmerk; in 2021 waren dit er 31. In 2018 waren 150 melkveebedrijven gecertificeerd en in 2021 was dat toegenomen tot 700. In 2021 voldeed 2,6% van alle veehouderijen aan On the Way to PlanetProof.

Van de stallen met leghennen voldoet 30% aan de criteria voor biologische productie, 37% aan Beter Leven en circa 4,5% aan On the way to PlanetProof. Op dierniveau liggen de percentages lager, omdat bedrijven met een keurmerk gemiddeld minder kippen per stal houden.

Wageningen University & Research berekende de cijfers aan de hand van de CBS Landbouwtelling aangevuld met de cijfers van de organisaties achter de keurmerken. De genoemde aantallen dieren zijn het aantal dieren op een peildatum. Meer indormatie is te vinden in de het rapport ‘Veehouderij keurmerken 2022‘.

Geef een reactie