Bekendmakingen week 46 (2022)

18-11-2022 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

17-11-2022 – Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 23 november 2022

17-11-2022 – Bestemmingsplan Akmarijp – Langedyk 14

17-11-2022 – Heaburgen 28 te Nijemirdum: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220145)

16-11-2022 – It Súd 32 te Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1590): aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe woning (OV 20220331)

16-11-2022 – Straatweg 84 te Lemmer (Kadastrale aanduiding: LMR01/D/3222): aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfsloods (OV 20220722)

16-11-2022 – Marwei 88 te Delfstrahuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een kleine windmolen (OV 20220404)

16-11-2022 – Fonteinwei 12 15 te Oudemirdum: aanvraag vergunning vergroten van de recreatiewoning (OV 20220721)

16-11-2022 – It Kromme Far 63 te Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1611): aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20220720)

16-11-2022 – Verkeersbesluit in verband met het houden van de Sinterklaasintocht te Balk

16-11-2022 – Straatweg 84 te Lemmer (Kadastrale aanduiding: LMR01/D/3212): aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit (OV 20220723)

16-11-2022 – Fahrenheitweg 13 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning het bouwen van een bedrijfspand (OV 20220238)

16-11-2022 – Hoitebuorren 12 te Nijemirdum: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een windturbine (OV 20220553)

16-11-2022 – Slachtedyk 7 b te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220148)

16-11-2022 – Delbuursterweg 17 te Sondel: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220142)

16-11-2022 – Lytse Jerden 2 te Wijckel: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een kleine windturbine (OV 20220444)

16-11-2022 – Vegelinsweg 48 te Vegelinsoord: verleende vergunning plaatsen van een kleine agrarische windmolen (OV 20220400/)

16-11-2022 – Delbuursterweg 17 te Sondel: aanvraag vergunning plaatsen van een kleine (erf)windturbine (OV 20220617)

16-11-2022 – Hollandiastraat 50 te Scharsterbrug: verleende vergunning toestaan van detailhandel in auto’s (OV 20220446/)

16-11-2022 – Westeind 1 te Oosterzee: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een kleine (erf)windturbine (OV 20220596)

16-11-2022 – Dubbelstraat (Haskeplein) te Balk: verleende evenementenvergunning houden van de Sinterklaasintocht met pietenfeest (EV 20220125)

16-11-2022 – Westend 16C te Sint Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/S/682): verleende vergunning bouwen van een woning (OV 20220633/)

16-11-2022 – Westein 45 te Balk: verleende evenementenvergunning houden van het hardloopevenement de Gaasterlân Run op zaterdag 24 december 2022 (EV 20220117)

16-11-2022 – Zeedijk 16 A te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van lichtreclame-letters (OV 20220581)

16-11-2022 – Middenweg 160 te Bantega: verleende vergunning plaatsen van een kleine agrarische windmolen (OV 20220384/)

16-11-2022 – Sewei 3 te Joure: verleende vergunning plaatsen van een geluidsscherm en warmtepomp (fase 2) (OV 20220687/)

16-11-2022 – Pier Panderstraat 9 te Joure: aanvraag vergunning vergroten van de kapconstructie (OV 20220440)

16-11-2022 – Kadijk 30 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220147)

16-11-2022 – Opheffing van het adres in Nederland van: M. van der Veen

15-11-2022 – Agenda raadsvergadering

Geef een reactie