Bekendmakingen week 32 (2022)

12-08-2022 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

10-08-2022 – Opheffing van het adres in Nederland van: G. Chiva

10-08-2022 – Waling Dijkstrastraat 12 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning en het plaatsen van een schuur (OV 20220540)

10-08-2022 – Koets 6 te Rottum: verleende vergunning bouwen van een nieuwe woning (OV 20220442/)

10-08-2022 – Troelstraweg 21 te Teroele: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning herbouwen van de stelpboerderij (OV 20220210)

10-08-2022 – Opheffing van het adres in Nederland van: M.I. Iordache

10-08-2022 – Jousterweg 109 te Oudehaske: aanvraag vergunning plaatsen van een caravan voor tijdelijke bewoning (OV 20220538)

10-08-2022 – Lyklamawei 5 te Nijemirdum: aanvraag vergunning wijzigen van de bestemming (OV 20220536)

10-08-2022 – Burde 16 te Bakhuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een kantoorpand (OV 20220019)

10-08-2022 – Bouwen 26 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke zorgwoning (OV 20220537)

10-08-2022 – Kemphaan 23 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20220541)

10-08-2022 – Vegelinsweg 48 te Vegelinsoord: aanvraag vergunning plaatsen van een windmolen (OV 20220400)

10-08-2022 – Gaestdykje te Balk (Kadastrale aanduiding: BAL00/M/4181): aanvraag vergunning plaatsen van een informatiepaneel in het land (OV 20220535)

10-08-2022 – Opheffing van het adres in Nederland van: P.I. Liţă

10-08-2022 – Middenweg 160 te Bantega: aanvraag vergunning plaatsen van een windmolen (OV 20220384)

10-08-2022 – nabij Hoofdweg 30 te Oosterzee (Kadastrale aanduiding: OTZ00/L/501): aanvraag vergunning plaatsen van een informatiepaneel (OV 20220518)

10-08-2022 – De Stikels 4 te Tjerkgaast: aanvraag vergunning plaatsen van een windmolen (OV 20220380)

10-08-2022 – Kemphaan 23 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van het woonhuis (OV 20220392)

10-08-2022 – Opheffing van het adres in Nederland van: P.I. Greblă

10-08-2022 – Opheffing van het adres in Nederland van: I.B. Ştefan

10-08-2022 – Skeelerbaan/Buorkerij te Terherne: verleende evenementenvergunning houden van een dorpsfeest Merke Terherne van donderdag 1 september tot en met zater

10-08-2022 – Opheffing van het adres in Nederland van: M. Stoica

10-08-2022 – Bouwen 26 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke zorgwoning (OV 20220531/7161891)

05-08-2022 – Bouwen 26 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning verlengen van de vergunning voor de tijdelijke zorgwoning (OV 20220530/7161983)

05-08-2022 – Middenweg 160 te Bantega: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, plaatsen van een windmolen (MB 20220090)

05-08-2022 – Ipestrjiite 4 te Lemmer : aanvraag vergunning realiseren van een woonhuis (OV 20210820/6570627)

05-08-2022 – Lemsterhoek te Lemmer (kadastrale Aanduiding: Lmr01/D/123): aanvraag vergunning plaatsen van een energie opslag systeem bij het Zonnepark Lemsterhoek (OV 20220526/7159411)

05-08-2022 – Kooisloot 12 te Bantega: aanvraag vergunning plaatsen van een windturbine (OV 20220466/7100313)

05-08-2022 – Tsjûkemarwei 6 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning uitbreiden van het bedrijfspand (OV 20220528/7145257)

05-08-2022 – Breedschar 4 te Bantega: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, intrekken van de ammoniakemissie (MB 20220092)

05-08-2022 – Rengersbrug te Lemmer: aanvraag vergunning vervangen damwanden (OV 20220533/7164673)

05-08-2022 – Vegilinstraat 6 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20220520/7155883)

05-08-2022 – Hoofdweg 2 te Echten: aanvraag vergunning plaatsen van twee dakkapellen (OV 20220515/7145339)

05-08-2022 – Hijlke Bangmaweg 3 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning omschakelen naar grondgebonden geitenhouderij (OV 20220522/6385287)

05-08-2022 – Lemsterhoek: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, starten van een bedrijf (MB 20220091)

05-08-2022 – Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 De Fryske Marren 1.1.

05-08-2022 – Westerein 12 te Harich: aanvraag vergunning plaatsen van een windturbine (OV 20220461/7088405)

Geef een reactie