Bekendmakingen week 21 (2022)

27-05-2022 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

27-05-2022 – Vastgestelde Partiële herziening beheersverordening windturbines agrarische bedrijven, gemeente De Fryske Marren, ter inzage.

27-05-2022 – Vastgesteld Paraplubestemmingsplan windturbines agrarische bedrijven, gemeente De Fryske Marren, ter inzage.

27-05-2022 – Hollandiastraat 136 te Scharsterbrug: aanvraag vergunning verhogen van de kapconstructie (OV 20220310)

25-05-2022 – Sinnebuorren 28 te Joure: verleende vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan (OV 20220220/)

25-05-2022 – Harichsterdyk 3 A te Harich: verleende evenementenvergunning houden van een dorpsfeest Harich-Ruigahuizen.

25-05-2022 – Woudfennen 5 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van dieraantallen in bestaande gebouwen (OV 20220340)

25-05-2022 – Molenlaan 7 te Rottum: verleende vergunning plaatsen van een kapconstructie op het bestaande dak (OV 20220248/)

25-05-2022 – Sinnebuorren 5 te Joure: verleende vergunning realiseren van een bovenwoning (OV 20220050/)

25-05-2022 – Rûchhústerwei 4 te Ruigahuizen: verleende vergunning verbouwen van de woonboerderij en bijgebouwen (OV 20210559/)

25-05-2022 – De Kampen 1 te Delfstrahuizen: verleende evenementenvergunning het houden van de jaarlijkse slotdag (EV 20220054)

25-05-2022 – Gaaikemastraat 1 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van twee dakkapellen en vervangen van de dakpannen (OV 20220092)

25-05-2022 – Middenweg 105 te Bantega: verleende evenementenvergunning houden van het dorpsfeest Bantega.

25-05-2022 – De Ulesprong te Sint Nicolaasga: verleende evenementenvergunning houden van een openlucht kerkdienst op zondag 12 juni 2022 op het recreatieterrein ‘De Ulesprong’ te Sint Nicolaasga

25-05-2022 – Groenendalstraat 10 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een aanbouw (OV 20220241)

25-05-2022 – Langestreek 31 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220049)

25-05-2022 – Stevenshoek te Langweer: verleende evenementenvergunning houden van een zeilevenement voor studenten (SLAK) met een barbecue en live muziek aan de wal

25-05-2022 – Sinnebuorren te Joure: verleende standplaatsvergunning (SV 20220011)

25-05-2022 – De Lytse Jerden te Sloten: verleende evenementenvergunning houden van een jaarlijkse braderie Sipelsneon op zaterdag 25 juni 2022 in het centrum van Sloten.

25-05-2022 – Langestreek 31 te Lemmer: aanvraag vergunning opstarten van een nieuwe vestiging (OV 20220348)

25-05-2022 – Welleweg 6 te Vegelingsoord (Kadestrale aanduiding: NEK00/K/1394): aanvraag vergunning plaatsen van een 8ft container (OV 20220341)

25-05-2022 – Burde 16 te Bakhuizen: aanvraag vergunning bouwen van een kantoorpand (OV 20220019)

25-05-2022 – Binnendyk 13 in Rottum: aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een boerderij tot woonboerderij

25-05-2022 – Verkeersbesluit behorende bij evenementenvergunning EV 20220052/Z.699485

25-05-2022 – Rijksweg 2 te Haskerhorne: verleende vergunning voor het toevoegen van een laadvoorziening (OV 20220275/)

25-05-2022 – Industrieweg 15 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van het kantoor (OV 20210791)

25-05-2022 – Noardwâl 1, 1A , 3 en 5 te Balk: verleende vergunning nieuwbouwen van vier half vrijstaande woningen (OV 20220

25-05-2022 – Menno Simonszstraat 1 te Balk: aanvraag vergunning renoveren van het dak en de kozijnen (OV 20220344)

25-05-2022 – Slotmolen te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220050)

25-05-2022 – Gaestdyk 64 te Tjerkgaast: verleende geluidsontheffing ten gehore brengen van muziek tijdens houden van een bruiloftsfeest. (GO 20220004)

25-05-2022 – Zeedijk 16 A te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een vis-kiosk (OV 20220236)

25-05-2022 – Plattedijk 37 a te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220051)

25-05-2022 – De Oper 8 te Balk: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel op het bestaande voordakvlak (OV 20220232)

25-05-2022 – De Wieken 12 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning bouwen van een loods (OV 20220342)

25-05-2022 – Mastersein 13 te Idskenhuizen: aanvraag vergunning plaatsen van een gastank (OV 20220346)

25-05-2022 – Verlaet 2-4 Lemmer: verleende standplaatsvergunning (SV 20220010)

25-05-2022 – feestterrein aan Jousterweg te Haskerhorne: verleende evenementenvergunning houden van Dorpsfeest Haskerhorne.

25-05-2022 – Boarnsweachsterdyk 2 te Boornzwaag: verleende vergunning realiseren van een werktuigenberging en aanleggen van een rijbak (OV 20210807/)

25-05-2022 – Oude Postweg 24 a te Rottum: aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vervangende plattelandswoning (OV 20210222/5927115)

23-05-2022 – Agenda raadsvergadering

23-05-2022 – Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 23 mei 2022

Geef een reactie