Visstropers actief in de buurt van Lemmer

26-05-2022 FOLLEGA – De afgelopen tijd zijn er door de politie, in het Tjeukemeer, omgeving Follega / Oosterzee, illegale stropersfuiken aangetroffen. Bijzonder was dat aan één van deze fuiken onder water een dood schaap (lam) was vastgebonden. Het lam had tevens een touw om zijn nek met daaraan een zwaar gewicht vastgebonden.

Mocht iemand hier informatie over hebben, wordt diegene verzocht contact op te nemen met de politie Sneek, afdeling milieuzaken 0900-8844 . Een anonieme MMA melding via 0800-7000 kan uiteraard ook.

Visstroperij is als misdrijf aangemerkt en tevens een economisch delict.

Geef een reactie