Al meer dan 2 km herstelde kade in het Fochteloërveen

18-12-2022 FOCHTELOO – Het werk om de lekke kades in het Fochteloërveen te herstellen is voorspoedig van start gegaan; er is al meer dan 2 kilometer kade aangelegd. De nieuwe kades van zand en leem zorgen dat het hoogveengebied niet langer leegstroomt, zorgt voor het behoud van bijzondere soorten en voor de instandhouding van een klimaatbuffer. In totaal komt er ruim 50 kilometer vervangende kade.

Na jaren van voorbereiding is dit najaar begonnen met het werk aan de nieuwe kades. De oude, houten kades maken plaats voor zand en leemkades. Het werk wordt uitgevoerd in de winterperiodes en duurt meerdere jaren. Uiteindelijk komen in het hele Fochteloërveen vervangende kades. De nieuwe kades houden het regenwater vast in het gebied en veenmos, de basis van levend hoogveen, krijgt daardoor de kans om weer aan te groeien.

Hoogveen, een bijzonder gebied om te beschermen
Deze natuurherstelwerkzaamheden hebben als hoofddoel het behouden van biodiversiteit in dit bijzonder hoogveengebied. Daarnaast werkt het Fochteloërveen als klimaatbuffer. Hoogveen werkt als een superspons. Bij hevige buien zuigen de veenmossen het water op en geven dit langzaam weer vrij. Dat voorkomt mogelijke wateroverlast en houdt water langer vast, zodat droogte in het hoogveen verminderd kan worden. Het waterrijke gebied neemt veel warmte op tijdens warme zomers en dit werkt verkoelend voor de omgeving.

Een uniek gebied om te behouden voor de toekomst
Het Fochteloërveen is een natuurgebied waar veel bijzondere dieren en planten leven. Het is één van de laatste en grootste open hoogveengebieden in Noordwest Europa en eveneens van grote cultuurhistorische betekenis. Om te voorkomen dat het hoogveen en de soorten die er leven verdwijnen voeren we de komende jaren maatregelen uit om de natuur te herstellen. Daarmee zorgen we ervoor dat meer dan 300 zeldzame dieren en planten hier blijvend een geschikt leefgebied vinden. Het is belangrijk dat het Fochteloërveen als Natura2000 gebied de goede omstandigheden biedt voor het voorbestaan van deze soorten. Het herstellen van de waterhuishouding is daarbij essentieel.

Om deze redenen werken veel partners samen binnen dit project. Natuurmonumenten heeft regie op de werkzaamheden en voert ze uit, in opdracht van de provincies Drenthe en Fryslân, het ministerie van LNV, Staatsbosbeheer en de omringende gemeenten en de waterschappen.

Het ‘Natuurherstelproject Fochteloërveen Toekomstbestendig’ is onderdeel van het Programma Natuur van provincie Fryslân.

Geef een reactie