Onderzoek naar bestrijden van hittestress in varkens- en pluimveehouderij

18-12-2022 BALK – De verwachte klimaatverandering kan langdurige periodes van hitte veroorzaken in West-Europa, waar de varkens- en pluimveehouderij onvoldoende op aangepast zijn. Twee universiteiten uit Nederland gaan samen met een aantal bedrijven onderzoeken hoe de gezondheid en het welzijn van dieren in periodes van hittestress is te verbeteren.

Het project is erop gericht de fysiologische effecten van hittestress bij varkens en pluimvee beter te begrijpen. Er wordt gezocht naar biomarkers voor onderzoek en praktische toepassing te vinden en het doel is om ook interventies te ontwikkelen om de gevolgen van hittestress te bestrijden. Er vinden zowel diepgaande wetenschappelijke studies plaats als onderzoek voor praktische validatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de expertise en de faciliteiten van de projectpartners.

Het vierjarige project wordt mede gefinancierd door de Nederlandse overheid. De resultaten zullen gedurende de looptijd worden gedeeld in het publieke domein.

Geef een reactie