Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2023

24-01-2023 BALK – In januari ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2023 in uw (digitale) brievenbus. Heeft u via MijnOverheid aangegeven het aanslagbiljet digitaal te willen ontvangen, dan wordt het aanslagbiljet geplaatst in uw digitale mailbox. Het biljet kan meerdere belastingen bevatten, waaronder onroerendezaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

U betaalt onroerende zaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een woning. Bij gebruik van een gemeentelijke rioolvoorziening betaalt u rioolheffing. De hoogte van deze heffing is afhankelijk van het aantal ingeschreven personen op uw adres. De afvalstoffenheffing betaalt u op basis van het volume van de container.

Twaalf incassotermijnen
Voorheen kon de aanslag in maximaal acht termijnen worden betaald, vanaf 2023 zijn dit er twaalf. Maakt u op dit moment nog geen gebruik van de automatische incasso? Dan kunt u alsnog uw machtiging afgeven via onze website. Als u al gebruik maakt van de automatische incasso dan hoeft u geen actie te ondernemen en wordt uw betaling automatisch naar twaalf termijnen verruimd.

WOZ‐waarde
Als u op 1 januari 2023 eigenaar of gebruiker van een woning bent, dan bevat het aanslagbiljet ook de kennisgeving van de WOZ‐waarde (WOZ‐beschikking). De WOZ‐waarde (wet Waardering onroerende zaken) is een nauwkeurige inschatting van de waarde van een woning op de waardepeildatum 1 januari 2022.

Landelijk is vastgesteld dat met ingang van 2022 de waarde vaststelling plaatsvindt op basis van de grootte van de gebruiksoppervlakte. Gemeente De Fryske Marren hanteert dit al sinds 2021. Om een WOZ‐waarde te kunnen bepalen, gebruikt de gemeente verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.
In het taxatieverslag treft u naast de kenmerken van uw woning ook de kenmerken en verkoopprijs van de vergelijkbare woningen aan. Hiermee krijgt u inzicht in de wijze waarop de waarde is bepaald. Het taxatieverslag is via onze website beschikbaar en is kosteloos.

Stijging verkoopwaarde woningen
Landelijk neemt de vrije verkoopwaarde van woningen toe. In gemeente De Fryske Marren is dit ook waarneembaar. Er is sprake van een gemiddelde stijging van 15,5 procent ten opzichte van 2022.
Dit betekent niet dat dit in alle individuele gevallen ook de situatie is.

Op basis van de gemiddelde waardestijging in gemeente De Fryske Marren is het tarief voor de onroerendezaakbelastingen woningen verhoogd. De uiteindelijke verhoging van de onroerendzaakbelastingen 2023 bedraagt gemiddeld 0,8%.

Kwijtschelding
Als u de aanslag gemeentelijke heffingen niet kunt betalen kunt u kwijtschelding aanvragen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeentelijke website. Heeft u geen aanslag ontvangen of heeft u vragen over uw aanslag? U vindt veel informatie op de pagina belastingen. U kunt ons ook bellen op 0513 – 800 002.

Geef een reactie