‘Wie leeft in het woud’ & ‘Leven met een verdwenen zee’

27-11-2022 OUDEMIRDUM – Bij Bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum is momenteel de tijdelijke tentoonstelling ‘Who lives in the wood’ of ‘Wie leeft in het woud’ van kunstenaar en kunsthistorica Linda Schregardus te bezichtigen.

Bezoekerscentrum Mar & Klif heeft Linda Schregardus uitgenodigd om een aantal van haar schilderijen  binnen de vaste opstelling over de Gaasterlandse natuur te exposeren. Linda woont in Friesland en haar inspiratiebron is  de haar omringende natuur. Met name wat zich op de grens van je waarneming en fantasie, dan wel het derde oog bevindt. Zo schetst en schildert zij gezichten van mens- en dierachtige figuren na die zij ziet in de basten van bijvoorbeeld beukenbomen en de ruwe structuren van natuurstenen. Soms ook zelfs in grote industriële platen hout. De portretten drukken allemaal een bepaalde emotie uit en lijken wijze raad of waarschuwingen voor ons in petto te hebben. Titels als: ‘Overkom je angst’, ‘Laat je last los’ en ‘Breng het naar het licht’ wijzen daar op. Ook wordt er een alternatieve voorstelling gegeven van de ‘Evolutie’ en de ‘Vrije Val’ waar wij ons in het licht van de klimaatverandering en de crisis rond biodiversiteit in bevinden.

Over Linda Schregardus 
Linda Schregardus (1968) is kunstenaar en kunsthistorica en een artistieke manus-van-alles. Zij haalde een master in kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde gelijktijdig de avondopleiding in de vakken tekenen, schilderen en grafiek aan de Academie Minerva aldaar, die zij overigens na het derde jaar stopte om volledig aan haar scriptie voor kunstgeschiedenis te kunnen werken. Direct na haar opleidingen stapte zij de kunstjournalistiek in. Samen met een partner initieerde zij De Kunstkrant, een  gratis tweemaandelijks magazine over beeldende kunst. Hierin was zij hoofdredacteur en mede- uitgever.  Daarnaast schreef zij voor ondermeer het toenmalige Nieuwsblad van het Noorden en het Algemeen Dagblad over kunst en cultuur. Ook exposeerde zij in de loop van de jaren geregeld haar eigen werk, waaronder schilderijen, beelden, foto’s en gedichten verweven met de openbare ruimte. Tot slot schrijft en regisseert zij theater voorstellingen. 

Expositie ‘Leven met een verdwenen zee’
Van 22 juli 2022 tot en met 8 januari 2023 is in bezoekerscentrum Mar en Klif, het bezoekerscentrum van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân, de expositie ‘Leven met een verdwenen zee’ te bekijken. De expositie sluit aan bij de muziektheatervoorstelling Het verdriet van de Zuiderzee, die door Orkater en De Lawei van 10 augustus t/m 11 september 2022 aan de rand van het Oudemirdumerklif wordt georganiseerd en onderdeel is van Arcadia 2022.

De expositie laat het leven langs de Gaasterlandse Zuiderzeekust zien, vroeger en nu. Het hart van de  tentoonstelling zijn 5 portretten van hedendaagse bewoners in foto en video, die in opdracht van Orkater en De Lawei zijn gemaakt. Kitesurfer Lianne Pit en de laatste visser van Laaxum, Jan de Vries, vertellen over hun werk. Boswachter Sander Veenstra van Natuurmonumenten informeert de bezoeker over het Oudemirdumerklif. Melkveehouder Lucas Westra uit Oudemirdum vertelt over zijn vak, evenals biodynamische boerin Welmoed Deinum uit Sondel. De fotoportretten zijn gemaakt door Kees Muizelaar uit Balk en de videoportretten door Artisan Creatives.  De serie portretten wordt aangevuld met hedendaagse landschapsfoto’s van Jan Tijsma.

De hedendaagse portretten worden omringd door historische beelden. Foto’s uit de archieven van het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân tonen het landschap en de bewoners langs de Zuiderzeekust aan het begin van de 20e eeuw, voor de komst van de Afsluitdijk in 1932.  Er zijn beelden van vissers en hun werk, van boeren en van de afgeslagen kliffen. Oude foto’s van arbeiders in het bos en de eerste toeristen geven een indruk van het leven in die tijd.

De expositie laat de verschillen en overeenkomsten zien tussen het leven vóór de komst van de Afsluitdijk en het leven nu. De vraag dringt zich op… hoe zou het leven langs de Gaasterlandse kust eruit zien als er geen Afsluitdijk was aangelegd?

Aanvullend op het muzikale theater en de tentoonstelling  is ook het boek Het Oudemirdumerklif bij de tentoonstelling verkrijgbaar. Historicus en vrijwilliger bij Natuurmonumenten Arnoud van de Ridder heeft de verhalen en de geschiedenis  van het gebied en de mensen die daar een rol speelden verzameld en kleurrijk in beeld gebracht. Het boek is te koop bij Mar en Klif.

Bezoekerscentrum Mar & Klif is momenteel dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10:00 – 17:00 uur en op zon- en maandag van 13:00 – 17:00 uur. Kijk voor meer info en activiteiten op www.marenklif.nl

Geef een reactie