UWV vordert netto circa 1,1 miljard euro NOW terug over tweede kwartaal 2020

27-11-2022 BALK – UWV heeft een register gepubliceerd met de definitieve tegemoetkomingen voor werkgevers die een aanvraag hebben gedaan voor de tweede periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), die liep van juni tot en met september 2020. Netto wordt er circa 1,1 miljard van de 4,3 miljard die als voorschot werd uitgekeerd teruggevorderd bij bedrijven.

De NOW is zo opgezet dat werkgevers eerst een voorschot ontvangen gebaseerd op de loonsom en een geschat omzetverlies. In de voorschotperiodes was alles erop gericht werkgevers die getroffen werden door de coronacrisis zo snel mogelijk een voorschot te kunnen betalen, zodat ze salarissen konden doorbetalen en werkgelegenheid behouden bleef.

Achteraf wordt vastgesteld op welke tegemoetkoming een werkgever daadwerkelijk recht heeft. Dat kan pas wanneer de loonsom en het daadwerkelijke omzetverlies in de bewuste periode bekend is. Het verschil tussen voorschot en definitieve tegemoetkoming heeft niets te maken heeft met misbruik. Het voorschot was gebaseerd op een schatting van het omzetverlies.

In de praktijk blijkt dat werkgevers het omzetverlies vaak te hoog hebben ingeschat. Een lager omzetverlies of een gedaalde loonsom kan leiden tot een terugvordering. In de tweede periode NOW werd aan ruim 63.500 werkgevers een voorschot toegekend, in totaal circa 4,3 miljard euro.

Van alle vaststellingen die nu in het register staan, leidt 29% tot een nabetaling door UWV. Deze bijna 16.000 werkgevers ontvangen in totaal nog een bedrag van 302 miljoen euro. Bij circa 39.000 werkgevers is sprake van een terugvordering, in totaal gaat dit om ruim 1,4 miljard euro. Werkgevers die een deel van het voorschot moeten terugbetalen kunnen een ruime betalingsregeling treffen. Betalingsuitstel tot maximaal een jaar maakt ook onderdeel uit van de ruime terugbetalingsmogelijkheden.

Voor 42% van de werkgevers komt de definitieve tegemoetkoming voor de tweede periode NOW uit op nul euro. Deze ruim 23.000 werkgevers dienen het volledige voorschot terug te betalen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. In de meeste gevallen gaat het om werkgevers die uiteindelijk minder dan 20% omzetverlies hebben gemaakt, de ondergrens om in aanmerking te komen voor NOW. Dat moeten ze nu dus terugbetalen.

Geef een reactie