Wetterskip update droogte

02-09-2022 JOURE – Het neerslagtekort in Fryslân is opgelopen tot 210 millimeter. Het Wetterskip laat water in vanuit het IJsselmeer om de waterstanden op peil te houden. De grondwaterstanden zijn verder gedaald, maar lopen naar verwachting volgende week op gezien de weersvoorspellingen. Inmiddels is de tweede dijkinspectie gestart en treffen z een aantal andere maatregelen.

Neerslagtekort
Het neerslagtekort is in Fryslân verder opgelopen tot 210 millimeter. Het Wetterskip treft daarom een aantal maatregelen. De maatregelen komen later in deze update aan bod.

Het neerslagtekort in onze provincie is beduidend lager dan in andere delen van Nederland, waar soms een neerslagtekort is van ongeveer 300 millimeter. De droogte leidt in delen van Nederland ook tot extra maatregelen(externe website)(externe website).

Afbeelding1 droogte.png

Aanvoer IJsselmeer
Het Wetterskip kan voldoende water inlaten vanuit het IJsselmeer om de Friese boezem (stelsel van meren en kanalen) en de poldersloten voldoende op peil houden. De noorderwind bemoeilijkt het om in gebieden dicht tegen het IJsselmeer aan de waterstanden op peil te houden. Op sommige locaties zetten we daarom pompen in om extra water aan te voeren.

Grondwaterstanden verder gedaald
De grondwaterstanden zijn verder gedaald, waardoor de grondwatersituatie matig droog tot zeer droog is. Na het weekend wordt er naar schatting 45 millimeter neerslag verwacht. Daarnaast is het groeiseizoen bijna ten einde en gaan we richting het najaar. Hierdoor neemt de verdamping af. In deze periode is de verwachting dat de grondwaterstanden toenemen.

Naast schommelingen van grondwaterstanden over de seizoenen, zien we een langjarige trend van dalende grondwaterstanden.

Eerste resultaten tweede dijkinspectie
De tweede inspectieronde van de 100 kilometer aan veendijken is deze week van start gegaan. Op 26 plekken wordt gecontroleerd of schades die bij de vorige inspectie zijn geconstateerd zijn toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven.

Bij de eerste inspectie zijn ondiepe scheuren en schade aan het gras in de vorm van droge of kale plekken. Tot dusver zijn deze schades gelijk gebleven. Op vier plekken (bij het Tsjûkemar, de Sleattemer Mar, de Fluessen en de Peanster Ie) zijn bij de eerste inspectie diepere scheuren aangetroffen van gemiddeld 30 centimeter. De schade langs de Peanster Ie is dusdanig toegenomen dat binnenkort herstellende werkzaamheden plaatsvinden.

Zeedijken kleuren geel
Het gras op de primaire keringen is op een aantal plekken uitgedroogd en geel gekleurd door de aanhoudende droogte. Het is daardoor mogelijk dat schapen schade toebrengen aan de grasbekleding en de sterkte afneemt. Om schade aan de grasbekleding te voorkomen is besloten dat de schapen begin volgende week niet meer op de dijk mogen grazen. De pachters zijn hierover geïnformeerd.

Neerslag verwacht
De komende dagen blijft het nog droog, waarna er vanaf maandag neerslag wordt verwacht. Naar schatting gaat er volgende week 45 millimeter regen vallen. Daarnaast verdampt er in deze tijd van het jaar minder water, omdat de dagen korter worden. De verwachting is dat de grondwaterstanden daardoor oplopen en het neerslagtekort verminderd.

Geef een reactie